Danh sách học sinh đã đăng ký tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ IV năm 2018

Thành viên: Trần Nghĩa Công  |   Bài viết: 229 |  Thứ tư - 28/03/2018 10:54
Danh sách học sinh đã đăng ký tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ IV năm 2018 (Tính đến ngày 27/3/2018)
 
Lớp học Họ tên Lớp Ngày sinh
10A1 lê vĩ quang Lớp 10 28/10/2002
10A1 Phạm Minh Hoàng Lớp 10 15/09/2002
10A1 Phạm Minh Nhật Lớp 10 08/02/2002
10A1 Trần Anh Tú Lớp 10 10/09/2002
10A1 Trần Hữu Mạnh Lớp 10 15/05/2002
10A1 Trần Văn Nam Lớp 10 24/09/2002
10A2 Nguyễn Thị Hoài Lương Lớp 10 07/06/2002
10A3 Đặng Minh Tuấn Lớp 10 15/12/2002
10A3 hồ thị kim oanh Lớp 10 20/10/2002
10A3 Hồ Thị Thu Hằng Lớp 10 23/05/2002
10A3 Mai Thế Sơn Lớp 10 10/04/2002
10A3 Nguyễn Hoàng Phúc Lớp 10 16/03/2002
10A3 Nguyễn Huyền Trang Lớp 10 16/11/2002
10A3 Nguyễn mai hiên Lớp 10 10/01/2002
10A3 nguyễn thảo chi Lớp 10 26/05/2002
10A3 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Lớp 10 03/02/2002
10A3 Phạm Trần Diễm Quỳnh Lớp 10 13/09/2002
10A3 Võ Thành Công Lớp 10 22/09/2002
10A4 hoàng nghĩa dũng Lớp 10 16/08/2002
10A4 lê thị bích phương Lớp 10 28/05/2002
10A4 Nguyễn Hoàng Vân Lớp 10 11/02/2002
10A4 Nguyễn khánh Đức Lớp 10 08/04/2002
10A4 Nguyễn Quốc Việt Lớp 10 17/06/2002
10A4 Nguyễn Thế Sang Lớp 10 24/05/2002
10A4 Nguyễn Trọng Hiếu Đan Lớp 10 12/04/2002
10A4 Trần Bảo Trung Lớp 10 08/11/2002
10A4 Võ Công Minh Lớp 10 09/05/2002
10D1 Bùi Thị Kiều Ngọc Lớp 10 16/10/2002
10D1 Đoàn Khánh Linh Lớp 10 21/02/2002
10D1 Hồ Thị Thu Hà Lớp 10 18/04/2002
10D1 Lê Thị Thúy Ngân Lớp 10 03/03/2002
10D1 Ngô Quang Vinh Lớp 10 07/04/2002
10D1 Ngô Thị Hoàng Nhi Lớp 10 17/11/2002
10D1 Ngô Tuệ Linh Lớp 10 28/03/2002
10D1 nguyễn hoàng khánh nguyên Lớp 10 19/02/2002
10D1 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Lớp 10 27/04/2002
10D1 Nguyễn thị hoài thương Lớp 10 30/09/2002
10D1 Nguyễn Thị Hồng Minh Lớp 10 07/02/2002
10D1 Nguyễn Thị Khánh Huyền Lớp 10 10/04/2002
10D1 nguyễn thị lam giang Lớp 10 18/06/2002
10D1 nguyễn thị thanh trang Lớp 10 27/04/2002
10D1 Ninh Thị Linh Chi Lớp 10 11/11/2002
10D1 Phạm Hoàng Anh Thơ Lớp 10 13/01/2002
10D1 Phan Quỳnh Thảo Nguyên Lớp 10 30/12/2002
10D1 Trần Kim Khánh Vân Lớp 10 06/01/2002
10D1 Trần Thị Hà Uyên Lớp 10 18/10/2002
10D1 Trần Thị Quỳnh Chi Lớp 10 18/09/2002
10D1 Trần Trịnh Vân Anh Lớp 10 16/08/2002
10D1 Trịnh Thu Thảo Lớp 10 08/08/2002
10D1 Võ Như Ngọc Lớp 10 24/10/2002
10D2 Đặng Thị Linh Chi Lớp 10 17/10/2002
10D2 hồ thị quỳnh anh Lớp 10 06/07/2002
10D2 Hoàng Thị Phương Thảo Lớp 10 20/06/2002
10D2 lê thị thùy trang Lớp 10 06/06/2002
10D2 nguyễn ngọc ánh Lớp 10 16/01/2002
10D2 Nguyễn Quang Huy Lớp 10 27/08/2002
10D2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Lớp 10 17/05/2002
10D2 Nguyễn Thị Thanh An Lớp 10 11/06/2002
10D2 Phan Khánh Linh Lớp 10 12/10/2002
10D2 Phan Trần Diệu Quỳnh Lớp 10 02/07/2002
10D2 phan tuấn anh Lớp 10 02/05/2002
10D2 Trần Nam Trung Lớp 10 06/07/2002
10D3 Nguyễn hồ đức thịnh Lớp 10 16/10/2002
10D3 Nguyễn Thị Thanh Giang Lớp 10 23/05/2002
10D3 Phan Nguyễn Hoài Phương Lớp 10 29/07/2002
10D3 Tô Thị Vân Anh Lớp 10 07/09/2002
10D3 Trần Thị Hà Linh Lớp 10 16/01/2002
10D3 Trần Thị Minh Thuận Lớp 10 29/08/2002
10D4 Hồ Nguyễn Mai Ngân Lớp 10 13/03/2002
10D4 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Lớp 10 11/03/2002
10D4 nguyễn ngọc bảo trân Lớp 10 05/11/2002
10D4 Nguyễn Ngọc Hoàng Lớp 10 20/01/2002
10D4 nguyễn thị bình yên Lớp 10 18/12/2002
10D4 Nguyễn Thị Cẩm Tú Lớp 10 01/05/2002
10D4 Nguyễn thị hoài thương Lớp 10 20/10/2002
10D4 Nguyễn Thị Quỳnh Lớp 10 07/03/2002
10D4 Nguyễn Thị Trà My Lớp 10 12/10/2002
10D4 Phạm Phương Thảo Lớp 10 27/04/2002
10D4 Phạm Thành Trung Lớp 10 14/02/2002
10D4 Trần Thị Ánh Linh Lớp 10 13/06/2002
10D4 Trịnh Hào Quang Lớp 10 18/05/2001
10D4 Trịnh Thị Huyền Trang Lớp 10 15/07/2002
10D4 Võ Nguyễn Hà Vi Lớp 10 02/12/2002
10D4 Vương Thị Ngọc Hà Lớp 10 10/09/2002
10D5 Bùi Thị Vân Lớp 10 03/01/2002
10D5 Chu Văn Trường Sơn Lớp 10 25/05/2002
10D5 Đào Thị Huyền Trang Lớp 10 31/08/2002
10D5 đậu xuân sơn Lớp 10 05/04/2002
10D5 đoàn thị hồng ngọc Lớp 10 03/05/2002
10D5 Dương Thị Mai Phương Lớp 10 02/05/2002
10D5 nguyễn ngọc tú quyên Lớp 10 21/08/2002
10D5 Nguyễn Thành Huy Lớp 10 28/04/2002
10D5 nguyễn thanh ngân Lớp 10 17/11/2002
10D5 nguyễn thị giang Lớp 10 01/07/2002
10D5 nguyễn thị quỳnh anh Lớp 10 25/10/2002
10D5 Nguyễn Thị Thủy Ngân Lớp 10 04/12/2002
10D5 Phan Thị Tú Quỳnh Lớp 10 14/06/2002
10D5 Phan Thu Dung Lớp 10 31/10/2002
10D5 Trần Đức Huy Lớp 10 13/03/2002
10D5 trần trà my Lớp 10 14/01/2002
10T1 Bùi Xuân Hùng Lớp 10 06/12/2002
10T1 Chu Huy Hoàng Lớp 10 22/12/2002
10T1 Hoàng Thị Thùy An Lớp 10 11/08/2002
10T1 Hoàng Văn Quân Lớp 10 04/11/2002
10T1 Lê Duy Hoàng Lớp 10 22/11/2002
10T1 Lê Quốc Khánh Lớp 10 02/09/2002
10T1 Lê Thị Ngọc Chinh Lớp 10 01/02/2002
10T1 Ngô Trí Bình Lớp 10 28/03/2002
10T1 Nguyễn Đình Trường Huy Lớp 10 10/02/2002
10T1 Nguyễn Đức Huy Lớp 10 01/02/2002
10T1 Nguyễn Khắc Hữu Thắng Lớp 10 12/11/2002
10T1 Nguyễn Quang Huy Lớp 10 29/08/2002
10T1 Nguyễn Văn Cường Lớp 10 18/01/2002
10T1 Nguyễn Vân Minh Lớp 10 24/11/2002
10T1 Nguyễn Văn Trung Lớp 10 13/10/2002
10T1 phạm quốc việt Lớp 10 22/01/2002
10T1 Phan Nguyễn Xuân Huy Lớp 10 26/04/2002
10T1 Võ Hiền Nguyên Hưng Lớp 10 15/02/2002
10T1 võ thị quỳnh nhi Lớp 10 16/10/2002
10T2 Mai Thị Quỳnh Trang Lớp 10 16/06/2002
10T2 Nguyễn Huy Lâm Lớp 10 14/11/2002
10T2 Nguyễn Lê Hương Du Lớp 10 05/07/2002
10T2 Nguyễn Ngọc Dũng Lớp 10 30/09/2002
10T2 nguyễn thị hồng ánh Lớp 10 22/09/2002
10T2 Nguyễn Thị Ngọc Khánh Lớp 10 22/12/2002
10T3 Lê Xuân Vũ Phong Lớp 10 12/10/2002
10T3 lương thị tú linh Lớp 10 08/04/2002
10T3 Trần Hoàng Quân Lớp 10 06/12/2002
10T4 Hoàng Thị Thương Lớp 10 20/09/2002
10T4 Lê Diễm Quỳnh Anh Lớp 10 09/07/2002
10T4 Nguyễn Cảnh Khánh Lớp 10 29/10/2002
10T4 Nguyễn Duy Tiến Lớp 10 18/02/2002
10T4 Nguyễn Thanh Thiên Lớp 10 01/03/2002
10T4 nguyễn thành trung Lớp 10 09/09/2002
10T4 Nguyễn Tiến Quyền Lớp 10 26/01/2002
10T4 thái hoàng chung Lớp 10 04/10/2002
10T4 Trần Hữu Hải Lớp 10 25/03/2002
10T4 Trần Quang Huy Lớp 10 16/08/2002
11A1 Bùi Huyền Chi Lớp 11 08/09/2001
11A1 Đinh Bạt Long Lớp 11 09/10/2001
11A1 Đinh Thị Mai Trinh Lớp 11 05/10/2001
11A1 Hoàng Trang Nhung Lớp 11 25/08/2001
11A1 lê anh quân Lớp 11 12/07/2001
11A1 Nguyễn Anh Tuấn Lớp 11 13/10/2001
11A1 Nguyễn Đình Hiệu Lớp 11 15/07/2001
11A1 Nguyễn Đức Mạnh Lớp 11 03/02/2001
11A1 nguyễn minh đức Lớp 11 17/01/2001
11A1 Nguyễn Quang Mạnh Lớp 11 08/01/2001
11A1 Nguyễn Quỳnh Yến Lớp 11 18/09/2001
11A1 Nguyễn Thanh Ngọc Lớp 11 01/05/2001
11A1 Nguyễn Thế Long Lớp 11 24/09/2001
11A1 Phạm Thị Thanh Hương Lớp 11 11/11/2001
11A1 Trần Thế Nhật Lớp 11 15/08/2001
11A1 Trần Thị Anh Quỳnh Lớp 11 08/08/2001
11A1 Trần Thị Cẩm Tú Lớp 11 18/01/2001
11A1 Trần Thị Phương Ngân Lớp 11 18/06/2001
11A2 Nguyễn Xuân Hoàng Lớp 11 02/06/2001
11D1 Đặng Vũ Châu Anh Lớp 11 13/11/2001
11D1 Dương Phương Thảo Lớp 11 29/05/2001
11D1 Lê Thị Thu Hương Lớp 11 25/07/2001
11D1 Ngô hoàng anh Lớp 11 01/02/2001
11D1 Nguyễn Đức Anh Lớp 11 12/08/2001
11D1 Nguyễn Minh Ánh Lớp 11 12/12/2001
11D1 Nguyễn Quốc Nam Lớp 11 02/01/2001
11D1 nguyễn thanh ngân Lớp 11 17/01/2001
11D1 Nguyễn Thị Huyền Linh Lớp 11 21/06/2001
11D1 nguyễn thị linh chi Lớp 11 27/10/2001
11D1 nguyễn thị trâm anh Lớp 11 29/07/2001
11D1 nguyễn thị trúc phương Lớp 11 10/03/2001
11D1 Nguyễn Thị Tú Anh Lớp 11 21/06/2001
11D1 phạm trà my Lớp 11 21/10/2001
11D1 Phan Quang Phúc Lớp 11 10/04/2001
11D1 phan thị thanh huyền Lớp 11 06/05/2001
11D1 Trần Thị Nhung Lớp 11 30/01/2001
11D1 trần thị quỳnh anh Lớp 11 06/11/2001
11D1 Trần Thu Huyền Lớp 11 09/09/2001
11D1 vũ hà phương Lớp 11 11/11/2001
11D2 bùi thị ngọc ánh Lớp 11 26/12/2001
11D2 Đặng Nguyễn Linh Trang Lớp 11 04/11/2001
11D2 Đặng Thị Hương Giang Lớp 11 13/07/2001
11D2 Hoàng Phan Hoài Thương Lớp 11 30/10/2001
11D2 Lê Thị Hà An Lớp 11 23/08/2001
11D2 Lê Thị Khánh Linh Lớp 11 09/04/2001
11D2 Lê Thị Thanh Mỹ Lớp 11 23/09/2001
11D2 Lê Thị Việt Huyền Lớp 11 26/02/2001
11D2 Nguyễn Thị Diệu Linh Lớp 11 27/11/2001
11D2 Nguyễn Thị Khánh Huyền Lớp 11 09/08/2001
11D2 Nguyễn Thị Linh Chi Lớp 11 25/02/2001
11D2 Nguyễn Thị Minh Trang Lớp 11 08/10/2001
11D2 Nguyễn Thư Lê Lớp 11 24/09/2001
11D2 Phan Thị Hoài Linh Lớp 11 12/06/2001
11D2 Trần Lê Linh Chi Lớp 11 03/05/2001
11D2 Trần Thị Chung Thủy Lớp 11 04/06/2001
11D2 Võ Thị Minh Ngọc Lớp 11 18/10/2001
11D2 Vũ Thị Quỳnh Hoa Lớp 11 29/06/2001
11D3 phan văn thành Lớp 11 09/08/2001
11D5 Nguyễn Lê Quỳnh Anh Lớp 11 28/06/2001
11D5 Trần Thị Thanh Tú Lớp 11 07/08/2001
11T1 Đậu Ngọc Hải Trung Lớp 11 08/09/2001
11T1 Đinh Quang Thái Lớp 11 05/12/2001
11T1 Hà Thị Thủy Ngân Lớp 11 06/04/2001
11T1 Hoàng Khắc Lâm Lớp 11 01/04/2001
11T1 Hoàng Minh Thắng Lớp 11 16/08/2001
11T1 Lê Đức Anh Lớp 11 03/04/2001
11T1 Nguyễn Ngô Thanh Hiền Lớp 11 25/03/2001
11T1 Nguyễn Thị Thủy Tiên Lớp 11 23/11/2001
11T1 Nguyễn Thị Thùy Trang Lớp 11 25/10/2001
11T1 Nguyễn Văn Vinh Lớp 11 01/06/2001
11T1 Phạm Anh Tú Lớp 11 08/02/2001
11T1 phùng bá duy Lớp 11 15/08/2001
11T1 Trần thị Huyền Trang Lớp 11 01/12/2001
11T1 Trần Thị Thu Hoài Lớp 11 25/12/2001
11T1 Võ Trần Mạnh Trung Lớp 11 27/01/2001
11T1 Võ Trọng Long Lớp 11 26/11/2001
11T2 Nguyễn Thành Đạt Lớp 11 23/01/2001
11T4 Chu Minh Hòa Lớp 11 04/09/2001
11T5 Đào Khánh Chi Lớp 11 22/11/2001
11T5 ngô xuân lịch Lớp 11 20/02/2001
11T5 Nguyễn hà phương Lớp 11 08/07/2001
11T5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lớp 11 30/06/2001
11T5 Trần Đình Minh Lớp 11 11/10/2001
11T6 Lê Văn Sang Lớp 11 16/07/2001
11T6 Trần Hiếu Quang Nhật Lớp 11 07/09/2001
12A2 cao nhật bằng Lớp 12 10/08/2000
12A2 Hồ Thị Mỹ Hảo Lớp 12 02/09/2000
12A2 hoàng nghĩa nam Lớp 12 31/10/2000
12A2 nguyễn hoài bắc Lớp 12 07/10/2000
12A2 Nguyễn Thị Thanh Hằng Lớp 12 15/02/2000
12A2 Nguyễn Tuấn Anh Lớp 12 15/08/2000
12A2 Võ Khánh Ly Lớp 12 03/12/2000
12A3 Phạm Thế Phong Lớp 12 10/10/2000
12D1 Đào Thị Phi Yến Lớp 12 17/02/2000
12D1 Dương Thị Kiều Oanh Lớp 12 28/06/2000
12D1 Nguyễn Như Quỳnh Lớp 12 07/08/2000
12D1 Nguyễn Thị Bình Lớp 12 19/10/2000
12D1 Nguyễn Thị Nhật Linh Lớp 12 15/09/2000
12D1 Nguyễn Thị Tú Anh Lớp 12 19/01/2000
12D1 Phạm Hiền Anh Lớp 12 04/11/2000
12D1 Phan Nguyễn Minh Anh Lớp 12 06/11/2000
12D1 Phan Thị Thu Uyên Lớp 12 15/01/2000
12D1 trần hồng ngọc Lớp 12 29/04/2000
12D1 trần thị an giang Lớp 12 26/02/2000
12D1 Trần Thị Hà Thương Lớp 12 04/01/2000
12D1 trần thị quỳnh dung Lớp 12 23/01/1999
12D1 Võ Lê Việt Hằng Lớp 12 04/05/2000
12D2 dương thị minh thư Lớp 12 03/02/2000
12D2 Lê Thị Thùy Linh Lớp 12 05/12/2000
12D2 Nguyễn thị hoài trang Lớp 12 29/11/2000
12D2 Nguyễn Thị Khánh Huyền Lớp 12 08/07/2000
12D3 Đào Thị Thùy Linh Lớp 12 22/06/2000
12D3 Hồ Viết Huỳnh Lớp 12 11/05/2000
12D3 Lê Phương Liên Lớp 12 10/06/2000
12D3 Lê Quỳnh Anh Lớp 12 28/12/2000
12D3 lê thị diệp chi Lớp 12 24/03/2000
12D3 nguyễn thị cẩm tú Lớp 12 18/04/2000
12D3 Phan Thị Diệu Linh Lớp 12 21/08/2000
12D3 Võ Thị Thanh Lam Lớp 12 03/02/2000
12D4 Nguyễn Thị Huyền Trang Lớp 12 18/05/2000
12D4 trần thị thục trang Lớp 12 21/06/2000
12T1 Đậu Phước Sang Lớp 12 20/07/2000
12T1 Hoàng Như Quỳnh Lớp 12 08/01/2000
12T1 HOÀNG XUÂN PHÚC Lớp 12 09/12/2000
12T1 lê quỳnh hoa Lớp 12 25/04/2000
12T1 Lê Thị Việt Hằng Lớp 12 14/04/2000
12T1 nguyễn cảnh toàn Lớp 12 22/02/2000
12T1 Nguyễn Đức Hùng Lớp 12 07/12/1999
12T1 Nguyễn Thị Hoài Thu Lớp 12 04/12/2000
12T1 nguyễn thị thảo Lớp 12 10/01/2000
12T1 Phạm Thế Vũ Lớp 12 26/09/2000
12T1 Phan Hoài Nam Lớp 12 05/12/1999
12T1 Phan Thị Hạnh Trang Lớp 12 24/10/2000
12T1 Tạ Thị Ngọc Trâm Lớp 12 11/09/2000
12T1 trần thị hồng nhung Lớp 12 26/06/2000
12T1 vũ minh tú Lớp 12 24/03/2000
12T2 Đoàn Thị Thùy Danh Lớp 12 15/11/2000
12T2 Ngô Anh Quân Lớp 12 11/09/2000
12T2 Nguyễn Hồng Minh Lớp 12 27/12/2000
12T2 Nguyễn Huy Khánh Lớp 12 01/02/2000
12T2 Nguyễn Thị Minh Cầm Lớp 12 28/07/2000
12T2 Nguyễn Thị Thanh Hằng Lớp 12 13/07/2000
12T2 Nguyễn văn Mạnh Lớp 12 11/12/2000
12T2 Phạm Đình Khánh Lớp 12 14/11/2000
12T2 Phạm Thị Bích Phương Lớp 12 24/03/2000
12T2 phan thị quỳnh trâm Lớp 12 12/07/2000
12T2 Trần Thị Quỳnh Hương Lớp 12 30/03/2000
12T2 Trần Thị Thúy Giang Lớp 12 13/06/2000
12T2 Trương Thị Thu Trà Lớp 12 16/11/2000
12T2 Võ Hồng Trung Lớp 12 26/11/2000
12T3 Lê Viết Hùng Lớp 12 13/07/2000
12T3 nguyễn duy phú Lớp 12 16/01/2000
12T3 phó đức phương Lớp 12 02/04/2000
12T3 Trần Đức Mạnh Lớp 12 29/02/2000
12T3 trịnh bảo tân Lớp 12 30/01/2000
12T3 Võ Hồng Phúc Lớp 12 15/03/2000

Nguồn tin: TNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

CHUYÊN MỤC
  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây