MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HK2) - MÔN CÔNG NGHỆ 10

Thành viên: Nguyễn An  |   Bài viết: 52 |  Thứ ba - 12/02/2019 14:33
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (HK2) MÔN CÔNG NGHỆ 10
 NĂM HỌC 2018 – 2109
Tiết PPCT: 26
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
*  Kiểm tra, đánh giá HS về:
- Các biện phápphßng trõ tæng hîp dÞch h¹i c©y trång.
- Kh¶ n¨ng vËn dông vµo thùc tÕ s¶n xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp dÞch h¹i c©y trång.
      - Nh÷ng ¶nh hư­ëng xÊu cña thuèc ho¸ häc b¶o vÖ thùc vật ®Õn quÇn thÓ sinh vËt, m«i trưêng vµ con ng­ưêi.
- Qui trình và cơ sở khoa học của quy tr×nh s¶n xuÊt mét sè chÕ phÈm sinh häc b¶o vÖ thùc vËt.
2. Về kĩ năng
* Đánh giá một số kĩ năng ở HS:
Kĩ năng phân tích, so sánh, quan sát, quản lý thời gian, kĩ năng thực hành…..
3.Về thái độ
             - Cẩn thận, chính xác,  trung thực
- Thông qua kết quả kiểm tra điều chỉnh quá trình dạy – học
4. Năng lực hướng tới
- Năng lực nắm bắt kiến thức về phòng trừ dịch hại và ảnh hưởng của thuốc hóa học cũng như công nghệ sản xuất một số chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật
- Năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết các tình huống thực tiễn
II. MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT -  HỌC KÌ 2– TỰ LUẬN
1. Ma trận đề kiểm tra
        Cấp độ
 
                     Chủ đề
Nhận biết
(M1)
Thông hiểu
 
(M2)
Vận dụng thấp
(M3)
Vận dụng cao
(M4)
1. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng -Nêu nguyên lí cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng - Trình bày nội dung của các biện pháp phòng trừ dịch hại
- Rút ra được ưu và nhược điểm của từng biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng
- Đề xuất biện pháp phòng trừ dịch hại phù hợp  
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
Câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%
Câu: 2a
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%
Câu: 2b
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10%
 
2. Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ đến quần thể sinh vật và môi trường     Giải thích ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường.
 
- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và quần thể sinh vật dưới tác động của thuốc hóa học bảo vệ thực vật phù hợp với đồng ruộng địa phương
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
    Câu: 3a
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%
Câu: 3b
Số điểm: 2
Tỉ lệ 15%
3. Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật   - Trình bày được qui trình sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu, chế phẩm vi rút trừ sâu và chế phẩm nấm trừ sâu và cơ sở khoa học của mỗi qui trình đó.    
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
  Câu: 4
Số điểm: 2
Tỉ lệ 20%
   
Tổng điểm: 10
Tỷ lệ: 100%
Số điểm: 1
Tỷlệ: 10%
Số điểm: 4
Tỷ lệ: 40%
Số điểm: 3
Tỷ lệ: 30%
Số điểm: 2
Tỷ lệ: 20%
 

Nguồn tin: Nhóm Sinh học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây