Ma trận, đề cương ôn tập môn Ngữ văn 12-Học kì 2,năm 2018-2019

Thành viên: Bùi Thị Thi Thơ  |   Bài viết: 63 |  Thứ năm - 04/04/2019 21:32
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ VĂN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
Môn Ngữ văn 12 THPT

 
 
Chủ đề: NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
 
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT                                          
1. Kiến thức
- Nắm vững những kiến thức môn Ngữ văn trong chương trình Ngữ văn lớp 12 chủ yếu là học kì II  để đọc hiểu văn bản.
- Nắm được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm thuộc Văn xuôi đã học trong chương trình 12: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài, Vợ nhặt- Kim Lân; Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành; Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi, kịch Hồn Trương Ba – Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ..
2. Kỹ năng
- Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản /đoạn trích ngoài SGK.
- Biết cách đọc hiểu theo đặc trưng thể loại, kỹ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học.
3. Thái độ
- Bồi dưỡng ý thức, thái độ nghiêm túc, tự chủ khi làm bài kiểm tra.
- Bồi dưỡng tình cảm đối với quê hương đất nước, tình yêu tiếng việt. Nâng niu trân trọng vẻ đẹp cuộc sống và tâm hồn con người.
4. Năng lực hướng tới
- Năng lực đọc hiểu văn bản, năng lực tư duy, năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ
II.   HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Hình thức: Tự luận.
2. Thời gian: 90 phút
3. Cách thức kiểm tra: Theo đơn vị lớp
III.   THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 
        Mức độ
 
Chủ đề
 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
 
Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
Chủ đề 1:
 
Đọc-hiểu (Ngữ liệu ngoài SGK, là một đoạn trích thuộc kiểu văn bản nghệ thuật hoặc thông tin với dung lượng khoảng 200 - 300 chữ ).
-  Nhận biết được thể loại, nhân vật giao tiếp, phương thức biểu đạt, đặc điểm ngôn ngữ, biện pháp tu từ…của văn bản.
- Nhận biết thông tin được thể hiện, phản ánh trực tiếp trong văn bản.
 
- Khái quát được chủ đề  hoặc ý chính của văn bản.
- Hiểu được nghĩa tường minh  và hàm ẩn của văn bản.
- Lí giải nội dung, ý nghĩa chi tiết, sự kiện, thông tin trong văn bản.
- Lí giải suy luận, cắt nghĩa… các nội dung khác nhau để giải quyết những vấn đề đặt ra trong văn bản và liên quan đến văn bản.
 
   
 
 
 
Số câu.
số điểm:
tỉ lệ %
 2          
2.0
20%
 
1
1.0
10%
   
 
 
3 câu
3.0 điểm
30%
 
Chủ đề 2: Làm văn :
- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, kịch
 
- Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
- Vợ nhặt- Kim Lân
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
- Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
-Hồn Trương Ba –Da Hàng Thịt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Số điểm:
+ Tỉ lệ %
 
 
 Xác định được yêu cầu, phạm vi bàn luận, các thao tác lập luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5
5%
 
 
- Hiểu đúng vấn đề nghị luận,
- Lựa chọn và sắp xếp các luận điểm để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận
- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5
5%
- Vận dụng những kiến thức đã học về chùm văn xuôi 45- 75; kịch để phân tích, cảm nhận về các phương diện nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; phân tích, cảm nhận về tâm trạng / hành động / vẻ đẹp…của nhân vật; phân tích tình huống truyện…
- Bài viết trình bày một cách thuyết phục, lập luận chặt chẽ
văn viết có cảm xúc.         
 
 
5.0
50%
 
Bài viết sáng tạo, có những kiến giải riêng sâu sắc, thuyết phục; diễn đạt hấp dẫn, thuyết phục.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.0
10%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 câu
7.0 
70%
 
Tổng câu
Số điểm,
 Tỉ lệ %
 
2.5
25%
 
 
1.5
15%
 
5.0
50%
 
1.0
10%
4 câu
10.0
100%
 
 
BIÊN SOẠN CÂU HỎI/ BÀI TẬP THEO MA TRẬN
 
 
PHẦN 1: ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
Câu hỏi  nhận biết
- Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ/ thể thơ trong văn bản.
- Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.
- Câu 3: Chỉ ra các biện pháp tu từ trong văn bản.
- Câu 4: Chỉ ra thao tác lập luận chính của văn bản.
Câu hỏi  thông hiểu
- Câu 1:  Nêu nội dung chính của văn bản.
- Câu 2: Đặt nhan đề cho văn bản.
- Câu 3: Nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.
- Câu 4: Hiểu ý nghĩa của việc sử dụng một số từ ngữ trong văn bản
- Câu 5: Văn bản  gợi cho anh/ chị những  cảm xúc, suy nghĩ, liên tưởng nào?
 
PHẦN LÀM VĂN ( 7.0 điểm)
 • Phân tích nhân vật Mị
 • Cảm nhận của anh/chị về sự hồi sinh của Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
 • Phân tích tình huống truyện đặc sắc của truyện ngắn Vợ nhặt ( Kim Lân)
 • Cảm nhận nhân vật bà cụ Tứ
 • Vẻ đẹp của hai nhân vật Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 • Phân tích nhân vật Người đàn bà hang chài …
 • Suy nghĩ của anh/ chị về đôi bàn tay của Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu ( Nguyễn Trung Thành…..
 
 
 
BIÊN SOẠN CÂU HỎI/ BÀI TẬP THEO MA TRẬN
 
 
PHẦN 1: ĐỌC - HIỂU (3,0 điểm)
Câu hỏi  nhận biết
- Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ/ thể thơ trong văn bản.
- Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.
- Câu 3: Chỉ ra các biện pháp tu từ trong văn bản.
- Câu 4: Chỉ ra thao tác lập luận chính của văn bản.
Câu hỏi  thông hiểu
- Câu 1:  Nêu nội dung chính của văn bản.
- Câu 2: Đặt nhan đề cho văn bản.
- Câu 3: Nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.
- Câu 4: Hiểu ý nghĩa của việc sử dụng một số từ ngữ trong văn bản
- Câu 5: Văn bản  gợi cho anh/ chị những  cảm xúc, suy nghĩ, liên tưởng nào?
 
PHẦN LÀM VĂN ( 7.0 điểm)
 • Phân tích nhân vật Mị
 • Cảm nhận của anh/chị về sự hồi sinh của Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài
 • Phân tích tình huống truyện đặc sắc của truyện ngắn Vợ nhặt ( Kim Lân)
 • Cảm nhận nhân vật bà cụ Tứ
 • Vẻ đẹp của hai nhân vật Chiến và Việt trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi
 •  Suy nghĩ của anh/ chị về đôi bàn tay của Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu ( Nguyễn Trung Thành…..
 •    Phân tích các lời thoại trong vở kịch “Hồn Trương Ba –Da Hàng Thịt” để làm nổi bật nhân vật Trương Ba.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: NGỮ VĂN 12


A. CẤU TRÚC ĐỀ THI
Gồm 2 phần:
- Đọc hiểu: 3,0 điểm
- Làm văn: 7,0 điểm
B. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần Tiếng Việt
1. Các phương thức biểu đạt.
- Nhận diện phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích.
2. Các biện pháp tu từ.
- Chỉ ra và nêu ngắn gọn hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích.
3.Phong cách ngôn ngữ
4. Thao tác lập luận…
- Chỉ ra phong cách ngôn ngữ trong văn bản đọc hiểu
II. Phần Làm văn
- Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
- Rèn kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận
- Diễn đạt trong văn nghị luận.
- Viết một bài văn nghị luận văn học.
III. Phần Đọc văn
- Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài
- Vợ nhặt- Kim Lân
Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành
 - Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi
- Hồn Trương Ba- Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ
 
HẾT.
 

Nguồn tin: TỔ NGỮ VĂN:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

 •   DANH MỤC CHÍNH
 •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây