NGHIÊN CỨU BÀI HỌC KINH TẾ TRUNG QUỐC

Thành viên: Nguyễn Bá Kiên  |   Bài viết: 35 |  Thứ sáu - 30/03/2018 08:57
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD
NHÓM: GDCD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vinh, ngày  18  tháng  8  năm 2017
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI BÀI DẠY MINH HỌA
NĂM HỌC 2016 – 2017
(Trích biên bản họp tổ chuyên môn, ngày 18  tháng 8  năm 2017)
 • Căn cứ công văn số: 1904/SGDĐT – GDTrH về việc triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
 • Căn cứ vào chương trình môn GDCD THPT.
 • Căn cứ công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học của trường THPT Hà Huy Tập.
 • Căn cứ chương trình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
 • Tổ thảo luận và thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học như sau:
 1. Số lượng bài dạy : 4 bài/ năm học
 2. Thời gian thực hiện:
- Học kì 1:  dạy 2 tiết vào tháng 10
+ Bài 5: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á (lớp 11)
+ Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính ( lớp 10)
- Học kì II:  dạy 2 tiết vào tháng 1 và tháng 3
+ Bài 9:  Kinh tế của Trung Quốc ( lớp 11)
+ Bài 36:  Vai trò đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nghành Giao Thông Vận Tải ( lớp 10)
     3. Dự kiến giáo viên thực hiện bài dạy minh họa
          - Học kì 1: Cô Thúy, cô Ngà
          - Học kì 2: Cô Phương, cô Hằng
                                                                        Vinh, ngày 18  tháng  8  năm 2017
                                                                              Nguyễn Thị Phương Thúy
                                                                                             
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD
NHÓM: GDCD
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                   Vinh, ngày 27  tháng 2 năm 2018
BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
THEO NGHIÊN CỨU BÀI DẠY MINH HỌA
(Trích biên bản họp tổ chuyên môn ngày 4 tháng 9 năm 2017  )
Thời gian:      16 giờ ngày 27 tháng  2  năm  2018      
Thành phần:   Giáo viên nhóm  ĐỊA LÍ
Địa điểm:      Tại phòng tổ chuyên môn
Chủ trì:    Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy
Thư kí:     Đ/c Phạm Thị Hằng
                                                                   NỘI DUNG
TRAO ĐỔI GIỮA GV DẠY VÀ CÁC GV SẼ THAM GIA DỰ GIỜ VỀ BÀI DẠY MINH HỌA
                              Bài 10:  KINH TẾ TRUNG QUỐC                                                                           (Tổng hợp các ý kiến)
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Biết và giải thích kết quả phát triển KT, sự phân bố một số ngành KT của TQ trong thời gian tiến hành hiện đại hóa đất nước.
2. Kĩ năng:
Nhận xét, phân tích bảng số liệu, lược đồ để có những hiểu biết trên.
3. Thái độ:
Tôn trọng và có ý thức tham gia xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hai bên cùng có lợi giữa VN và Trung Quốc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ Địa lí tự nhiên Trung Quốc.
- BĐ kinh tế chung Trung Quốc
- Một số ảnh về hoạt động KT của Trung Quốc
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Một số biện pháp và kết quả của hiện đại hóa CN, NN của Trung Quốc, nâng vị thế của Trung Quốc trong nền KT thế giới.
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành CN, NN Trung Quốc.
IV. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
       - Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm, nêu vấn đề…
        - Kĩ thuật: Kĩ thuật chia nhóm, giao nhiệm vụ, đọc hợp tác…
V. Dự kiến các tình huống xảy ra và xử lí với học sinh trong kế hoạch dạy học
- Trong phần “ Khái quát về nền kinh tế " của TQ có thể học sinh có thể khó có cái nhìn bao quát. trong phần này giáo viên có thể xây dựng bài tập nhận thức điền vào chỗ trống yêu cầu học sinh đọc SGK, phân tích BSL để làm rõ những đặc điểm nền kinh tế Trung Quốc.
- Trong phần các ngành kinh tế nông nghiệp và công nghiệp của Trung Quốc, giáo viên có thể sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để nắm rõ chính sách phát triển, các thành tựu đạt được của nghành nông nghiệp và công nghiệp.
- Đối với phần " Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc" đây là vấn đề nhạy cảm nên giáo viên phải dẫn dắt học sinh để có cách nhìn khách quan với thiện chí thân thiện hòa bình nhất.
1. Cách thức đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua tiết học
   - Thông qua các câu hỏi đặt nêu và giải quyết vấn đề, sau khi học sinh trả lời đúng giáo viên có thể đánh giá nhận xét luôn và cho điểm để khuyến khích học sinh.
   - Trong phần hoạt động nhóm, gọi đại diện nhóm lên trình bày giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm luôn để giữa các nhóm có hứng thú khi so sánh điểm với nhau.
  - Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan vào cuối bài để củng cố bài cho học sinh
 1. Các minh chứng để đánh giá kết quả học tập của học sinh
 • Phiếu học tập của học sinh
 • Bài kiểm tra trắc nghiệm
V. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
                            Hoạt động 1: Khởi động
1. Mục tiêu: Tạo tình huống học tập cho học sinh, từ việc quan sát phim, ảnh , GV yêu cầu HS trình bày nhận biết đó là những hình ảnh đặc trưng của quốc gia gì? -> Vào bài   
2. Nhiệm vụ học tập của học sinh: quan sát, thảo luận, trả lời câu hỏi của để nhận biết được những hình ảnh qua video trên là nói về quốc gia nào
3. Cách thức tiến hành hoạt động:
- Quan sát các hình ảnh và cho biết đó là đặc trưng của quốc gia nào. Giaos viên dẫn dắt học sinh về những điều đã biết và khơi gợi về những điều chưa biết để tạo hứng thú cho học sinh khám phá bài mới để trả lời câu hỏi " bằng cách nào Trung Quốc có thể vươn lên thành nước đang phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới?
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới, kỹ năng mới.
1. Mục tiêu:
Thông qua hoạt động học, học sinh thực hiện các nhiệm vụ của GV giao như: quan sát, phân tích tranh và hoàn thành phiếu học tập, trả lời các câu hỏi, hoạt động nhóm ...để hình hình thành kiến thức mới.
Nội dung 1 : Tìm hiểu '' Khái quát nề kinh tế"
Nội dung 2: Các nghành kinh tế : Nông nghiệp, Công nghiệp
Nội dung 3: Mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc
2. Nhiệm vụ học tập của học sinh: Thực hiện các nhiệm vụ giáo viên giao như đọc; nghe; quan sát; phân tích tranh và hoàn thành phiếu học tập, trả lời các câu hỏi, bài tập nhận thức , hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm... Để tự lực chiếm lĩnh kiến thức mới
3. Cách thức tiến hành hoạt động
Nội dung 1:   Tìm hiểu khái quát nền kinh tế Trung Quốc
- HS nhắc lại những thuận lợi cho sự phát triển Kinh tế của Trung Quốc (kết hợp kiểm tra bài cũ)
- GV trình bày một số nét chính tình hình Trung Quốc trước 1978, những nét cơ bản của quá trình cải cách
- HS nêu bật những nét chính trong quá trình
 phát triển kinh tế Trung Quốc suốt 30 năm qua?
- GV có thể so sánh qui mô GDP cũng như GDP/người giữa VN và Trung Quốc để thấy những bứơc tiến lớn của TQ
Nội dung 2 : Các ngành kinh tế
1. Công nghiệp
- Trung Quốc có những thuận lợi gì để phát triển các ngành công nghiệp?
- Hiện đại hóa công nghiệp đã đưa lại những kết quả gì?
- Dựa vào bảng 10.1, nhận xét sự tăng trưởng
 một số sản phẩm công nghiệp TQ?
- GV tổ chức nhóm nhỏ/ cặp trả lời câu hỏi sau dưới dạng điền vào bảng
+ Dựa vào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành CN của TQ?
+ Nguyên nhân?
Ngành SX Phân bố Nguyên nhân
Luyện kim đen    
Luyện kim màu    
…..    
2. Nông nghiệp
- Trung Quốc có những thuận lợi gì để phát triển NN? Thành quả?
 - GV tổ chức nhóm nhỏ/ cặp trả lời câu hỏi sau dưới dạng điền vào bảng
+ Dựa vào hình 10.9, nhận xét sự phân bố một số cây lương thực, cây CN và gia súc của TQ?
+ Vì sao có sự khác biệt đó?
  Miền Tây Miền Đông
Cây CN    
Cây LT    
Chăn nuôi    
Nguyên nhân    
 
Nội dung 3: Quan hệ Trung Việt
- GV giới thiệu thêm về một số lĩnh vực hợp tác giữa VN và TQ hiện nay, nhất là về KT
- Trung - Việt có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nền tảng là tình hữu nghị và ổn định lâu dài
- Từ năm 1999, quan hệ hợp tác trên 16 chữ vàng
                      Hoạt động 3 : Hình thành kỹ năng mới.
 
1. Mục tiêu: Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng địa lí khi tiếp nhận kiến thức nền kinh tế của Trung Quốc , đặc điểm các ngành kinh tế với các chính sách thực hiện và các thành tựu đạt được các nghành kinh tế, cách nhìn nhận đúng đắn về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Kỹ năng phân tích các tranh ảnh, vi deo, xử lí thông tin, kỹ năng thuyết trình  mở rộng kiến thức thực tế và không chỉ giới hạn trong  SGK.
2. Nhiệm vụ học tập của học sinh: là người trực tiếp tham gia huy động kiến thức để giải quyết nhiệm vụ học tập của giáo viên đưa ra, tham gia hoàn thành phiếu học tập, trình bày trước lớp, tham gia các trò chơi để học sinh rèn luyện các kỹ năng.
3. Cách thức tiến hành hoạt động: GV chọn một số câu hỏi , yêu cầu phân tích các hình vẽ , trả lời các câu hỏi tự luận trắc nghiệm để luyện tập cho các lớp học khác nhau. Tùy trình độ học sinh mà GV chọn các câu có độ khó khác nhau để từ đó học sinh được rèn luyện các kỹ năng:
- Kỹ năng phân tích hình ảnh, tranh ảnh, Video clip
- Kỹ năng xử lí số liệu
- Kỹ năng hợp tác xử lí vấn đề
- Kỹ năng trình bày ý tưởng.
                        Hoạt động 4.     Vận dụng và tìm tòi mở rộng
1. Mục tiêu:
    Củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng về đặc điểm nền kinh tế Trung Quốc, mở rộng kiến thức thực tế , vận dụng kiến thức trong việc xử lý các tình huống thực tế, liên hệ địa phương và đề xuất trách nhiệm bản thân trong việc học tập những kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc để áp dụng vào công cuộc phát triển kinh tế VN. Có trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hợp tác hòa bình giữa 2 nước láng giềng.
2. Nhiệm vụ học tập của học sinh:
   Là người trực tiếp tham gia huy động kiến thức để giải quyết nhiệm vụ học tập của giáo viên đưa ra, tham gia hoàn thành phiếu học tập, trình bày trước lớp, tham gia các trò chơi…
3. Cách thức tiến hành hoạt động:
  GV chọ một số câu hỏi trắc nghiệm sau đây để luyện tập cho các lớp học khác nhau. Tùy trình độ học sinh mà GV chọn các câu có độ khó khác nhau.
A. Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn câu trả lời đúng
1/ Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc đều tập trung ở Miền Đông là do:
a. Dân số đông, địa hình thấp, giáp biển thuận lợi giao lưu kinh tế
b. Giáp với Nhật Bản, Hoa Kì là 2 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
c. Khí hậu mát mẻ, sông ngòi nhiều nước, đất đai màu mỡ, dân đông
d. Tập trung nhiều nguồn khoáng sản, dân cư ít nên thuận lợi xây dựng nhiều nhà máy
2/ Lúa gạo là nông sản chính của vùng:
a. Hoa Nam, Hoa Bắc                               b. Hoa Trung, Hoa Nam
c. Hoa Trung, Đông Bắc                           d. Miền Tây
3/ Ngành nông nghiệp tập trung chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc là vì:
a. Đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt nên diệnt ích trồng trọt nhiều
b. Không bị lũ lụt, khí hậu ôn hòa quanh năm, ít bão
c. Có các đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, sông ngòi nhiều nước
d. Khóang sản phong phú dồi dào, dân cư đông đúc
4/ Các ngành đồ gốm, dệt may, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng phát triển chủ yếu ở nông thôn là do:
 1. Địa bàn có lực lượng lao động rẻ, dồi dào cùng nguồn nguyên liệu sẵn có
 2. Thu hút nhiều lao động có trình độ cao ở đây
 3. Nhiều khu công nghiệp được xây dựng tập trung tại đây
 4. Tất cả các ý trên đều đúng
5/ Bình quân lương thực theo đầu người vẫn thấp là do:
 1. Diện tích đất canh tác quá ít
 2. Trình độ canh tác còn lạc hậu
 3. Người dân còn ít quan tâm đến SX NN
 4. DS quá đông
B. Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi:  Ai dẫn đầu. Yêu cầu học sinh chơi trò chơi đóng vai là nhà ngoại giao thì em làm gì để củng cố, giữ gìn và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
 
                                       Cuộc họp kết thúc vào hồi 17giờ ngày 27  tháng2  năm 2018
          Nhóm trưởng chuyên môn                                                Thư kí
 
              Nguyễn Thị Phương Thúy                                              Phạm Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            GIÁO ÁN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC( LẦN 1)
BÀI 10 TIẾT 2:       KINH TẾ TRUNG QUỐC
 
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, HS cần:
1. Kiến thức:
Biết và giải thích kết quả phát triển KT, sự phân bố một số ngành KT của TQ trong thời gian tiến hành hiện đại hóa đất nước.
2. Kĩ năng:
Nhận xté, phân tích bnảg số liệu, lược đồ để có những hiểu biết trên.
3. Thái độ:
Tôn trọng và có ý thức tham gia xây dựng mối quan hệ bình đẳng, hai bên cùng có lợi giữa VN và Trung Quốc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- BĐ Địa lí tự nhiên Trung Quốc.
- BĐ kinh tế chung Trung Quốc
- Một số ảnh về hoạt động KT của Trung Quốc
III. TRỌNG TÂM BÀI
- Một số biện pháp và kết quả của hiện đại hóa CN, NN của Trung Quốc, nâng vị thế của Trung Quốc trong nền KT thế giới.
- Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành CN, NN Trung Quốc.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
Vào bài:
Giới thiệu cho HS những thành tựu lớn KT Trung Quốc hiện nay hay thành tựu khoa học, Trung Quốc chuẩn bị tổ chức thế vận hội,…
 
Hoạt động Nội dung
Họat động 1: Khái quát
- HS nhắc lại những thuận lợi cho sự phát triển Kinh tế của Trung Quốc (kết hợp kiểm tra bài cũ)
- GV trình bày một số nét chính tình hình Trung Quốc trước 1978, những nét cơ bản của quá trình cải cách
- HS nêu bật những nét chính trong quá trình
 phát triển kinh tế Trung Quốc suốt 30 năm
qua?
- GV có thể so sánh qui mô GDP cũng như GDP/người giữa VN và Trung Quốc để thấy những bứơc tiến lớn của TQ
Họat động 2: Các ngành kinh tế
Công nghiệp
- Trung Quốc có những thuận lợi gì để phát triển các ngành công nghiệp?
- Hiện đại hóa công nghiệp đã đưa lại những kết quả gì?
- Dựa vào bảng 10.1, nhận xét sự tăng trưởng
 một số sản phẩm công nghiệp TQ?
- GV tổ chức nhóm nhỏ/ cặp trả lời câu hỏi sau dưới dạng điền vào bảng
+ Dựa vào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành CN của TQ?
+ Nguyên nhân?
Ngành SX Phân bố Nguyên nhân
Luyện kim đen    
Luyện kim màu    
…..    
Nông nghiệp
- Trung Quốc có những thuận lợi gì để phát triển NN? Thành quả?
 - GV tổ chức nhóm nhỏ/ cặp trả lời câu hỏi sau dưới dạng điền vào bảng
+ Dựa vào hình 10.9, nhận xét sự phân bố một số cây lương thực, cây CN và gia súc của TQ?
+ Vì sao có sự khác biệt đó?
  Miền Tây Miền Đông
Cây CN    
Cây LT    
Chăn nuôi    
Nguyên nhân    
 
Hoạt động 3: Quan hệ Trung Việt
- GV giới thiệu thêm về một số lĩnh vực hợp tác giữa VN và TQ hiện nay, nhất là về KT
I. Khái quát
- Công cụôc hiện đại hóa mang lại những thay đổi lớn trong nền KT TQ
-Tốc độ tăng trưởng KT cao nhất TG, đời sống người dân hiện được cải thiện rất nhiều
II. Các ngành kinh tế
1. Công nghiệp
- Trong quá trình chuyển đổi nền KT, các nhà máy, xí nghiệp được chủ động trong SX và tiêu thụ
- TQ thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa với thị trừơng TG
- Cho phép các công ty, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, quản lí SX CN tại các đặc khu, khu chế xuất
- Chủ động đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ cao
- Tập turng chủ yếu vào 5 ngành: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, SX ô tô và xây dựng
- Các trung tâm CN lớn đều tập trung ở miền Đông
- Công nghiệp hóa nông thôn
2. Nông nghiệp
- Diện tích đất canh tác chỉ chiếm 7% TG nhưng phải nuôi 20% DS TG
- Áp dụng nhiều biện pháp, chính sách cải cách NN
- Đã SX được nhiều loại nông sản với năng suất cao, đứng đầu TG
- Ngành trồng trọt chiếm ưu thế, trong đó quan trọng là cây lương thực nhưng BQLT/ người thấp
- Đồng bằng châu thổ là các vùng NN trù phú
- Hoa Bắc, Đông Bắc: lúa mì, ngô, củ cải đường
- Hoa Trung, Hoa Nam: lúa gạo, mía, chè,
bông
III. Quan hệ Trung - Việt
- Trung - Việt có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, nền tảng là tình hữu nghị và ổn định lâu dài
- Từ năm 1999, quan hệ hợp tác trên 16 chữ
 
V. CỦNG CỐ BÀI
1/ Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc đều tập trung ở Miền Đông là do:
a. Dân số đông, địa hình thấp, giáp biển thuận lợi giao lưu kinh tế
b. Giáp với Nhật Bản, Hoa Kì là 2 trung tâm kinh tế lớn trên thế giới
c. Khí hậu mát mẻ, sông ngòi nhiều nước, đất đai màu mỡ, dân đông
d. Tập trung nhiều nguồn khoáng sản, dân cư ít nên thuận lợi xây dựng nhiều nhà máy
2/ Lúa gạo là nông sản chính của vùng:
a. Hoa Nam, Hoa Bắc                               b. Hoa Trung, Hoa Nam
c. Hoa Trung, Đông Bắc                           d. Miền Tây
3/ Ngành nông nghiệp tập trung chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc là vì:
a. Đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt nên diệnt ích trồng trọt nhiều
b. Không bị lũ lụt, khí hậu ôn hòa quanh năm, ít bão
c. Có các đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu, sông ngòi nhiều nước
d. Khóang sản phong phú dồi dào, dân cư đông đúc
4/ Các ngành đồ gốm, dệt may, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng phát triển chủ yếu ở nông thôn là do:
 1. Địa bàn có lực lượng lao động rẻ, dồi dào cùng nguồn nguyên liệu sẵn có
 2. Thu hút nhiều lao động có trình độ cao ở đây
 3. Nhiều khu công nghiệp được xây dựng tập trung tại đây
 4. Tất cả các ý trên đều đúng
5/ Bình quân lương thực theo đầu người vẫn thấp là do:
 1. Diện tích đất canh tác quá ít
 2. Trình độ canh tác còn lạc hậu
 3. Người dân còn ít quan tâm đến SX NN
 4. DS quá đông
VI. DẶN DÒ
Trả lời câu hỏi 1,2,3/ SGK/95
 
VII. PHỤ LỤC
* Phiếu học tập :
Chiến lược phát triển NN   Thành tựu SX NN  
   
   
 
* Phiếu học tập :
 
Ngành SX Phân bố Nguyên nhân
Luyện kim đen    
Luyện kim màu    
…..    
 
* Phiếu học tập :
 
  Miền Tây Miền Đông
Cây CN    
Cây LT    
Chăn nuôi    
Nguyên nhân    
RÚT KINH NGHIỆM:
 
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
 
 
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD
NHÓM: GDCD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                Vinh, ngày 6  tháng  3   năm 2018
BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN
THEO NGHIÊN CỨU BÀI DẠY MINH HỌA
(Trích biên bản họp tổ chuyên môn ngày     tháng 10    năm 2018)
Thời gian:        15giờ ngày  6   tháng   3  năm 2018     
Thành phần:    Giáo viên nhóm Địa Lí
Địa điểm:       Tại phòng tổ chuyên môn
Chủ trì:          Đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy
Thư kí:          Đ/c Phạm Thị Hằng
NỘI DUNG
SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN BÀI DẠY MINH HỌA
                               Bài 10 tiết 2: Kinh tế Trung Quốc
 (Tổng hợp các ý kiến)
 1. Những vấn đề liên quan đến việc học của học sinh
  1.  Kiến thức:
   - Phân tích được đặc điểm nền kinh tế của Trung Quốc
  - Biết  được mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc
1.2 Kĩ năng, kĩ năng sống
- Sử dụng bản đồ kinh tế để phân tích được sự phân bố các trung tâm công nghiệp và cac vùng nông nghiệp của Trung Quốc, giải thích được tại sao lại có sự phân bố như vậy
  - Có cách nhìn nhận đúng đắn nhất về mối quan hệ Việt Trung, ý thức được trách nhiệm bản thân trong việc củng cố mối quan hệ đó
 
      1.3.  Kết quả đạt được sau lần dạy thử nghiệm lần 1:
      - Đã thực hiện đầy đủ tiến trình bài dạy mà nhóm đã xây dựng ban đầu
      - Bảo đảm được kiến thức và kỹ năng theo chuẩn.
      - Đã phát huy được vai trò tích cực của học sinh bằng những bài tập nhân thức, thảo luận nhóm. Bài trắc nghiệm.
- Phân tích được đặc điểm khái quát nền kinh tế Trung Quốc. Nắm được chính sách phát triển, thành tựu đạt được, sự phân bố trong nghành nông nghiệp và công nghiệp của Trung Quốc.
      - Biết  được thực tế về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt - Trung
1.4. Những mục tiêu chưa đạt được
Học sinh chưa có cách nhìn thấu đáo về mối quan hệ Việt Trung
 • Nguyên nhân:  Vì thực tế thời sự những năm gần đây diễn biến phức tạp
 • Hướng khắc phục: Giaos viên yêu cầu học sinh nói lên những hiểu biết của mình về mối quan hệ Việt Trung trong thực tế. Giaos viên dẫn dắt học sinh để có cách nhìn khách quan, thiện chí và đầy hy vọng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp
 • * Dự kiến các giải pháp, cách thức thay đổi để tiếp tục hoàn thiện bài dạy
- Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh liên hệ thực tiễn để hiểu hơn về điểm kinh tế Trung Quốc 
                      Cuộc họp kết thúc vào hồi      giờ  17     ngày   6  tháng  3      năm 2018                                                              
           Nhóm trưởng chuyên môn                                                Thư kí
 
              Nguyễn Phương Thúy                                                      Phạm Thị Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             GIÁO ÁN LẦN II
I. Môc tiªu bµi häc: Sau bµi häc: HS cÇn:
a. VÒ kiÕn thøc:
- Tr×nh bµy thµnh tùu kinh tÕ TQ tõ khi tiÕn hµnh hiÖn ®¹i ho¸
- BiÕt môc ®Ých CNH, biÖn ph¸p thùc hiÖn, thµnh tùu ®¹t ®­îc trong H§H NN, CN.
b. VÒ kü n¨ng:
- NhËn xÐt, ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, l­îc ®å ®Ó cã ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ sù ph¸t triÓn, ph©n bè N2, CN trong tiÕn tr×nh H§H.
c. Th¸i ®é, hµnh vi
T«n träng vµ cã ý thøc tham gia x©y dùng mèi quan hÖ b×nh ®¼ng hai bªn cïng cã lîi gi÷a ViÖt Nam - Trung Quèc.
II. C«ng cô CNTT sö dông:
 
Thùc hµnh vµ luyÖn tËp Tr×nh chiÕu B¶n ®å t­ duy Bµi viÕt chia sÎ C©u chuyÖn h×nh ¶nh M« pháng Webquet
Violet Powepoint Kh«ng Kh«ng Kh«ng
 
III. Ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
- Nªu vÊn ®Ò.
- Th¶o luËn nhãm.
- C©u chuyÖn h×nh ¶nh + b¶n ®å t­ duy.
- Trß ch¬i t­ duy.
IV. ThuyÕt minh - néi dung bµi d¹y:
Ho¹t ®éng trªn líp Néi dung chÝnh
 (ghi bµi)
Thao t¸c trªn m¸y
GV æn ®Þnh líp, giíi thiÖu gi¸m kh¶o, kiÓm tra sü sè, kiÓm tra bµi cò   - NhÊn lÖnh Slike 2
- Më hyperlink t¹i vÞ trÝ "kiÓm tra bµi cò" ®Ó më videoclip më bµi.
- GV giíi thiÖu bµi míi ghi ®Ò môc bµi Bµi 10: Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa
TiÕt 2: Kinh tÕ
NhÊn lÖnh Slike 3
Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu kh¸i qu¸t
B­íc 1: GV chiÕu s¬ ®å vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ Trung Quèc
H: (?) H·y nªu c¸c sù kiÖn næi bËt trong c¸c mèc thêi gian trªn?
- HS tr¶ lêi
- GV chuÈn kiÕn thøc vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ TQ vµ giíi h¹n vÒ ph¹m vi nghiªn cøu kinh tÕ TQ qua bµi häc lµ tõ n¨m 1978  nay
 
 
 
NhÊn lÖnh Slike 4
 B­íc 2: GV chiÕu b¶ng sè liÖu GDP c¸c n­íc trªn thÕ giíi, biÓu ®å c¬ cÊu GDP Trung Quèc qua c¸c n¨m yªu cÇu HS  lµm bµi tËp nhËn thøc ®Ó t×m hiÓu thµnh tùu, nguyªn nh©n.
 
I. Kh¸i qu¸t NhÊn lÖnh Slike 5
NhÊn lÖnh Slike 6
GV chuÈn kiÕn thøc 1. Thµnh tùu c«ng cuéc c¶i c¸ch kinh tÕ
- Tèc ®é t¨ng GDP: cao nhÊt thÕ giíi (TB: 8% n¨m)
- Tæng GDP: lín (2004: 1647,3 tû USD)-->®øng
Thø 7 thÕ giíi nay thø 2 thÕ giíi
 
- GV cung cÊp sè liÖu míi vÒ GDP c¸c n­íc trªn thÕ giíi 2010.
(?) Yªu cÇu h/s quan s¸t biÓu ®å c¬ cÊu GDP TQ qua c¸c n¨m cho biÕt: C¬ cÊu GDP TQ thay ®æi nh­ thÕ nµo, em cã nhËn xÐt g× vÒ sù thay ®æi ®ã.
- HS tr¶ lêi
- GV chuÈn kiÕn thøc kh¾c s©u ®©y lµ xu h­íng chung cña kinh tÕ thÕ giíi
- GV bæ sung sè liÖu míi thu nhËp cña TQ n¨m 2010 : 3769 USD
(?) Yªu cÇu h/s so s¸nh thu nhËp cña TQ víi Hoa Kú, NhËt B¶n.
- H/s tr¶ lêi
(?) Yªu cÇu h/s nh©n xÐt víi thµnh tùu nµy TQ ®­îc xÕp vµo nhãm n­íc ph¸t triÓn ch­a? v× sao?
- H/s tr¶ lêi
- GV kh¾c s©u kiÕn thøc: TQ lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ng lµ 1 n­íc ®ang ph¸t triÓn cã tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP cao nhÊt thÕ giíi
 
 
- ChuyÓn dÞch c¬ cÊu GDP: tÝch cùc, phï hîp, gi¶m tû träng KVI, t¨ng tû träng KVII, III
 
 
 
- §êi sèng nh©n d©n c¶i thiÖn: thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi: 1269 USD ng­êi (2004)
 
 
NhÊn lÖnh Slike 7
B­íc 3: Yªu cÇu h/s tr×nh bµy nh÷ng nguyªn nh©n mµ TQ ®¹t ®­îc thµnh tùu vÒ kinh tÕ
- H/s tr¶ lêi
- GV chuÈn kiÕn thøc
2. Nguyªn nh©n
- æn ®Þnh chÝnh trÞ
- Khai th¸c nguån lùc trong, ngoµi
- Ph¸t triÓn, vËn dông KHKT
- ChÝnh s¸ch kinh tÕ hîp lý, H§H
 
B­íc 4: Chèt kiÕn thøc PhÇn I
(?) Em cã kÕt luËn g× vÒ nÒn kinh tÕ TQ sau khi tiÕn hµnh H§H.
- H/s tr¶ lêi
- GV kh¾c s©u kiÕn thøc: C«ng cuéc H§H ®· lµm cho nÒn kinh tÕ TQ thay ®æi: tõ mét nÒn kinh tÕ tr× trÖ trë thµnh nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh, c¬ cÊu chuyÓn ®æi theo h­íng H§H. Kh«ng xa n÷a TQ sÏ ®øng vµo ®éi ngò c¸c n­íc ph¸t triÓn.
  NhÊn lÖnh Slike 8
II. C¸c ngµnh kinh tÕ:
1. C«ng nghiÖp
2. N«ng nghiÖp
NhÊn lÖnh Slike 9
Ho¹t ®éng II: T×m hiÓu ngµnh c«ng nghiÖp 1. C«ng nghiÖp NhÊn lÖnh Slike 10
B­íc 1:
(?) Trung quèc cã nh÷ng thuËn lîi nµo khi tiÕn hµnh CNH trong CN
- GV nãi râ cho HS hiÓu
   
B­íc 2: BiÖn ph¸p
(?) Trong qu¸ tr×nh H§H, TQ ®· ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo?
- HS tr¶ lêi
- GV chuÈn kiÕn thøc kh¾c s©u cho HS vÒ c¬ chÕ thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch më cöa vµ chÝnh s¸ch CN míi.
=> NhËn xÐt vÒ biÖn ph¸p TQ thùc hiÖn
 
a. BiÖn ph¸p
- ThiÕt lËp c¬ chÕ thÞ tr­êng
- Thùc hiÖn chÝnh s¸ch më
 cöa  thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.
- HiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ, øng dông CN cao vµo sx
- ChÝnh s¸ch CN míi
 
B­íc 3: KÕt qu¶
(?) Yªu cÇu h/s quan s¸t b¶ng sè liÖu vµ l­îc ®å CN nhËn xÐt ngµnh CN TQ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo?
- H/s tr¶ lêi
- GV chuÈn kiÕn thøc nhÊn m¹nh vÒ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i cã hµm l­îng KHKT cao cña TQ. Nãi vÒ thµnh c«ng cña CN vò trô, x©y dùng. §iÓm ®Æc tr­ng cña CN s¶n xuÊt hµng tiªu dïng lµ biÕt ®¸nh vµo thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ® thÞ tr­êng réng lín
b. KÕt qu¶
- S¶n l­¬ng t¨ng. Mét sè n«ng phÈm ®øng ®Çu thÕ giíi (than, thÐp, xi m¨ng)
- TËp trung ph¸t triÓn CN hiÖn ®¹i, H§H cao.
- CN vËt liÖu x©y dùng, CN nhÑ, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng
NhÊn lÖnh Slike 11
 
 
NhÊn lÖnh Slike 12, 13, 14
B­íc 4: Ph©n sè
(?) NhËn xÐt sù ph©n bè c¸c TTCN TQ? Nguyªn nh©n cña sù ph©n bè ®ã.
- H/s tr¶ lêi
- GV kh¾c s©u kiÕn thøc cho h/s vÒ sù ph©n bè CN TQ chñ yÕu tËp trung ë phÝa §«ng, c¸c TTCN lín, c¸c khi chÕ xuÊt.
 
 
 
 
 
 
 
NhÊn lÖnh
Slike 15
B­íc 5: H¹n chÕ c«ng nghiÖp TQ
- GV chiÕu c¸c h×nh ¶nh vÒ nh÷ng h¹n chÕ CN Trung Quèc.
(?) Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc ngµnh CN TQ cßn tån t¹i h¹n chÕ g×?
- H/s tr¶ lêi
- GV chèt kiÕn thøc, gi¸o dôc ý thøc lùa chän s¶n phÈm cho h/s
  NhÊn lÖnh Slike 16, 17
B­íc 6: Chèt kiÕn thøc ngµnh CN
(?) Em h·y ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t ngµnh CN Trung quèc?
- H/s tr¶ lêi
- GV chèt kiÕn thøc, kh¾c s©u kiÕn thøc cho h/s: MÆc dï cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nh­ng vÒ c¬ b¶n TQ cã mét ngµnh CN ph¸t triÓn, c¸c ngµnh CN hiÖn ®¹i, ®¸p øng nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. §iÒu ®ã còng ®¸ng ®Ó thÕ giíi ph¶i th¸n phôc.
   
2. N«ng nghiÖp NhÊn lÖnh Slike 19
Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ n«ng nghiÖp
B­íc 1: GV chia nhãm, giao nhiÖm vô nhãm.
B­íc 2: H/s nghiªn cøu néi dung SGK, biÓu ®å, b¶ng sè liÖu, hoµn thµnh yªu cÇu phiÕu häc tËp.
 
B­íc 3: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
               GV chuÈn kiÕn thøc
- VÒ biÖn ph¸p: GV nhÊn m¹nh vÒ biÖn ph¸p giao quyÒn sö dông ®Êt. So s¸nh víi ViÖt Nam
 
 
a. BiÖn ph¸p
- KhuyÕn khÝch, c¶i c¸ch trong n«ng nghiÖp
+ Giao quyÒn sö dông ®Êt
+ §Çu t­ CSHT, gièng, kü thuËt
+ MiÔn thuÕ
- Khai th¸c tiÒm n¨ng TNTN lao ®éng
NhÊn lÖnh Slike 20
- VÒ kÕt qu¶:
GV chiÕu b¶ng sè liÖu mét sè s¶n ph¶m n«ng nghiÖp TQ vµ l­îc ®å ph©n bè s¶n xuÊt n«ng nghiÖp TQ
(?) Ngµnh n«ng nghiÖp TQ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo?
 
- So s¸nh b×nh qu©n LT ®Çu ng­êi TQ víi thÕ giíi 327 kg/ng­êi; Hoa Kú 1041 kg/ng­êi, VN 460 kg/ng­êi
 
b. KÕt qu¶
- S¶n l­îng: t¨ng. Mét sè n«ng phÈm ®øng ®Çu thÕ giíi (l­¬ng thùc, b«ng, l¹c, lîn …)
- C¬ cÊu:
+ Ngµnh trång trät chiÕm ­u thÕ
+ S¶n phÈm: ®a d¹ng («n ®íi, cËn nhiÖt ®íi)
- B×nh qu©n LT thÊp (312 kg/ng­êi)
 
NhÊn lÖnh Slike 21
- VÒ ph©n bè:
GV chiÕu l­îc ®å ph©n bè n«ng nghiÖp. Gäi 1 h/s lªn b¶ng
(?) NhËn xÐt sù ph©n bè s¶n xuÊt n«ng nghiÖp TQ? So s¸nh gi÷a miÒn §«ng vµ miÒn T©y? Gi¶i thÝch
- H/s tr¶ lêi
- GV chØ trªn b¶n ®å chØ râ cho h/s hiÓu
c. Ph©n bè
Chñ yÕu tËp trung ë miÒn §«ng
+ MiÒn §«ng: trång trät, ®¸nh b¾t thñy s¶n, nu«i bß lîn.
+ MiÒn T©y: Nu«i ngùa, cõu
 
NhÊn lÖnh Slike 22, 23, 24
B­íc 4: Chèt kiÕn thøc phÇn kinh tÕ
(?) Em cã ®¸nh gi¸ chung g× vÒ sù ph¸t triÓn kinh tÕ TQ
- H/s tr¶ lêi
- GV chèt kh¾c s©u kiÕn thøc: TQ ®· x©y dùng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ toµn diÖn, ph¸t triÓn c¶ N2, CN theo h­íng H§H. Tuy nhiªn søc m¹nh kinh tÕ TQ chñ yÕu chØ tËp trung ë miÒn §«ng, dÉn ®Õn tr×nh ®é ph¸t triÓn kh«ng ®Òu theo l·nh thæ. Ng­êi khæng lå §«ng ¸ ®ang træi dËy nµy lµ có hÝch cho t¨ng tr­ëng kinh tÕ toµn cÇu.
 
---> Kinh tÕ ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i
NhÊn lÖnh Slike 25
Ho¹t ®éng 3: III. Mèi quan hÖ trung quèc - ViÖt Nam
B­íc 1: GV chiÕu ®o¹n video vÒ c¸c mèi quan hÖ gi÷a TQ - ViÖt Nam
(?) Cho biÕt c¸c h×nh thøc hîp t¸c, trao ®æi gi÷a VN vµ TQ. 16 ch÷ vµng trong quan hÖ ViÖt - Trung lµ g×?
- H/s tr¶ lêi
 
 
- Trung Quèc - ViÖt Nam cã mèi quan hÖ l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn nhiÒu lÜnh vùc: trao ®æi bu«n b¸n th¨m hái, giao l­u v¨n ho¸ thÓ thao
- Më hyperlink t¹i vÞ trÝ môc bµi ®Ó më videoclip mèi quan hÖ ViÖt-Trung
- NhÊn lÖnh
Slike 26
 
GV chiÕu vÒ c¸c h×nh ¶nh quan hÖ ViÖt - Trung   NhÊn lÖnh Slike 28, 29, 30
B­íc 3: Gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho h/s
(?) NÕu lµ nhµ ngo¹i giao em cã gi¶i ph¸p g× ®Ó t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a VN vµ Trung Quèc
  NhÊn lÖnh Slike 31, 32
Cñng cè vËn dông - Më hyplink t¹i vÞ trÝ yªu cÇu vÒ b¶n ®å t­ duy.
- Më hyplink t¹i vÞ trÝ yªu cÇu vÒ trß ch¬i « ch÷.
- NhÊn lÖnh Slike 33
1. Hoµn thiÖn b¶n ®å t­ duy vÒ c¸c ngµnh kinh tÕ TQ
2. Trß ch¬i « ch÷ vÒ c«ng nghiÖp TQ
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY

Nguồn tin: Nhóm Địa lý -Tổ Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

 •   DANH MỤC CHÍNH
 •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây