Lịch thi đấu HKPĐ thành phố năm 2017

Thành viên: Hoàng Minh Lương  |   Bài viết: 42 |  Thứ năm - 14/12/2017 20:39
 

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
 1. Khối THPT
TT Nội dung Đội tuyển thi đấu Kết quả
Trận 1 Bán kết 1
Đơn nam
An (LVT) Hiệp ( HTK)  
Trận 2 Bán kết 2
Đơn nam
Minh (SOS) Nhật (HHT)  
 
Trận 3 Chung kết
Đơn nữ
Trang (ĐHV) Thúy (DTNT)  
Trận 4 Chung kết
Đôi Nam
(An - Sơn)
(Lê Viết Thuật)
(Hiệp – Anh)
(HTK)
 
Trận 5 Chung kết
Đôi nam, nữ
Sơn – Hiền
(LVT)
Anh – Mỹ
(HHT)
 
Trận 6 Tranh 3 – 4
Đơn nam
Thua trận 1 Thua trận 2  
Trận 7 Chung kết
Đơn nam
Thắng Trận 1 Thắng trạn 2  
Trận 8 Đôi Nữ & & Trang – Trung(ĐHV)
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
 1. Khối THCS
 1. Độ Tuổi 12 – 13
TT Nội dung Đội tuyển thi đấu Kết quả
Trận 1 Vòng 1/8
Đơn nam
Anh Tuệ
(Hưng Dũng)
Hải Đăng
(Bến Thủy)
 
Trận 2 Vòng 1/8
Đơn nam
Kiên
(Hồng Sơn)
Quang Anh
(Cửa Nam)
 
 
Trận 3 Vòng 1/8
Đơn nam
Tuấn Dũng
(Đặng Thai Mai)
Viết Tuân
(Hưng Lộc)
 
Trận 4 Vòng 1/8
Đơn nam
Hữu Dũng
(Lê Lợi)
Hồng Phong
(Hà Huy Tập)
 
Trận 5 Vòng 1/8
Đơn nữ
Hà Anh
(Lê Mao)
Ngọc Mai
(Đội Cung)
 
Trận 6 Vòng 1/8
Đơn nữ
Thanh Vân
(Đặng Thai Mai)
Thúy Ngà
(Hà Huy Tập)
 
Trận 7 Vòng 1/8
Đơn nữ
Phương Hiền
(Cửa Nam)
Anh Thư
(Hưng Dũng)
 
Trận 8 Vòng bán kết
Đơn Nam
Thắng Trận 1 Thắng Trận 2  
Trận 9 Vòng bán kết
Đơn Nam
Thắng trận 3 Thắng Trận 4  
Trận 10 Vòng bán kết
Đơn Nữ
Thúy Linh
(Hưng Lộc)
Thắng Trận 5  
Trận 11 Vòng bán kết
Đơn Nữ
Thắng Trận 6 Thắng Trận 7  
Trận 12 Vòng bán kết
Đôi Nam
Sơn – Dũng
(Đặng Thai Mai)
Anh – Kiên
(Lê Mao)
 
Trận 13 Vòng bán kết
Đôi Nam
Kiên - Triều
(Hà Huy Tập)
Thịnh – Mạnh
(Đội Cung)
 
Trận 14 Vòng bán kết
Đôi Nữ
Tú – Linh
(Lê Lợi)
Trà My – Trang
(Đặng Thái Mai)
 
Trận 15 Vòng bán kết
Đôi Nữ
Ngà – Linh
(Hà Huy Tập)
Anh – Trang
(Lê Mao)
 
Trận 16 Vòng bán kết
Đôi Nam,Nữ
Dũng - Vân
(Đặng Thai Mai)
Linh – Hưng
(Hà Huy Tập)
 
Trận 17 Vòng bán kết
Đôi Nam, Nữ
Hiền – Mạnh
(Cửa Nam)
Mạnh – Mai
(Đội Cung)
 
Trận 18 Tranh 3 – 4
Đơn Nam
Thua Trận 8 Thua Trận 9  
Trận 19 Chung kết
Đơn Nam
Thắng Trận 8 Thắng Trận 9  
Trận 20 Tranh 3 – 4
Đơn Nữ
Thua Trận 10 Thua Trận 11  
Trận 21 Chung kết
Đơn Nữ
Thằng Trận 10 Thắng Trận 11  
Trận 22 Tranh 3 – 4
Đôi Nam
Thua Trận 12 Thua Trận 13  
Trận 23 Chung kết
Đôi Nam
Thắng trận 12 Thắng Trận 13  
Trận 24 Tranh 3 – 4
Đôi Nữ
Thua Trận 14 Thua Trận 15  
Trận 25 Chung kết
Đôi Nữ
Thắng Trận 14 Thắng Trận 15  
Trận 26 Tranh 3 – 4
Đôi Nam,Nữ
Thua trận 16 Thua Trận 17  
Trận 27 Chung kết
Đôi nam,Nữ
Thắng Trận 16 Thắng Trận 17  
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
 1. Độ Tuổi 14 – 15
TT Nội dung Đội tuyển thi đấu Kết quả
Trận 1 Vòng 1/8
Đơn nam
          Lâm
(Đặng Thái Mai)
Hưng
(Trung Đô)
 
Trận 2 Vòng 1/8
Đơn nam
Sơn
(Hà Huy Tập )
Tùng
(Hưng Bình)
 
 
Trận 3 Vòng 1/8
Đơn nam
Duy
(Lê Mao)
Thắng
(Lê Lợi)
 
Trận 4 Vòng 1/8
Đơn nam
 Duy
(Hồng Sơn)
Đăng
 (Hưng Dũng)
 
Trận 5 Vòng 1/8
Đơn nữ
Linh
(Blusky)
Phương Chi
(Hưng Bình)
 
Trận 6 Vòng 1/8
Đơn nữ
Trúc
(Hưng Chính)
Thủy
(Bến Thủy)
 
Trận 7 Vòng 1/8
Đơn nữ
Phương Chi
(Hà Huy Tập)
Giao
(Lê Lợi)
 
Trận 8 Vòng 1/8
Đơn Nữ
Phương
(Đặng Thái Mai)
Ngọc Ánh
(Hồng Sơn)
 
Trận 9 Vòng bán kết
Đơn Nam
Thắng Trận 1 Thắng Trận 2  
Trận 10 Vòng bán kết
Đơn Nam
Thắng Trận 3 Thắng Trận 4  
Trận 11 Vòng bán kết
Đơn Nữ
Thắng Trận 5 Thắng Trận 6  
Trận 12 Vòng bán kết
Đơn Nữ
Thắng Trận 7 Thắng Trận 8  
Trận 13 Vòng bán kết
Đôi Nam
Anh- Bách
(Đặng Thái Mai)
Quý – Đăng
(Hưng Dũng)
 
Trận 14 Vòng bán kết
Đôi Nam
Duy – Nhật
(Lê Mao)
Tài – Hải
(Hà Huy Tập)
 
Trận 15 Vòng bán kết
Đôi Nữ
Anh- Trang
(Đặng Thái Mai)
Ánh – Anh
(Hồng Sơn)
 
Trận 16 Vòng bán kết
Đôi Nữ
Linh – Linh
(Hưng Bình)
Thương – Uyên
(Lê Lợi)
 
Trận 17 Vòng bán kết
Đôi Nam,Nữ
Hải – Chi
(Hà Huy Tập)
Anh – Anh
(Đặng Thái Mai)
 
Trận 18 Vòng bán kết
Đôi Nam,Nữ
Thắng – Thương
(Lê Lọi)
Nam- Linh
(Hồng Sơn)
 
Trận 19 Tranh 3 – 4
Đơn Nam
Thua Trận 9 Thua Trận 10  
Trận 20 Chung Kết
Đơn Nam
Thắng Trận 9 Thắng Trận 10  
Trận 21 Tranh 3 – 4
Đơn Nữ
Thua Trận 11 Thua Trận 12  
Trận 22 Chung Kết
Đơn Nữ
Thắng Trận 11 Thắng Trận 12  
Trận 23 Tranh 3 – 4
Đôi Nam
Thua Trận 13 Thua Trận 14  
Trận 24 Chung Kết
Đôi Nam
Thắng Trận 13 Thắng Trận 14  
Trận 25 Tranh 3 – 4
Đôi Nữ
Thua Trận 15 Thua Trận 16  
Trận 26 Chung Kết
Đôi Nữ
Thắng Trận 15 Thắng Trận 16  
Trận 27 Tranh 3 – 4
Đôi Nữ
Thua Trận 17 Thua Trận 18  
Trận 28 Chung Kết
Đôi Nữ
Thắng Trận 17 Thắng Trận 18  
 
 
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017.
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
NGÀY NỘI DUNG TRẬN TRƯỜNG GẶP TRƯỜNG THỜI GIAN
Chiều
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
Đôi Nam TH 1 TH Cửa Nam 1 Vs TH Hà Huy Tập 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   14 giờ
Đôi Nam TH 2 TH Hưng Dũng 2 Vs TH Bến Thủy
Đôi Nam 12-13 3 Đại học Vinh Vs TH Hưng Bình
Đôi Nam 12-13 4 TH Trung Đô Vs TH Lê Lợi
Tranh giải 3 TH 5 Thua Trận 1 Vs Thua Trận 2
Tranh giải 3
      12-13
6 Thua Trận 3 Vs Thua Trận 4
Chung kết Đôi Nam TH 7 Thắng Trận 1 Vs Thắng Trận 2
Chung kết Đôi Nam 12-13 8 Thắng Trận 3 Vs Thắng Trận 4
Đôi Nữ TH 9 TH Cửa Nam 2 Vs TH Hưng Dũng 2
Đôi Nữ 12-13 tuổi 10 THCS Lê Lợi Vs THCS Đặng Thai Mai
Đôi Nữ 12-13 11 THCS Hưng Bình Vs THCS Hồng Sơn
Chung kết Đôi nữ TH 12 Thắng Trận 9 Vs TH Hà Huy Tập 2
Tranh Giải 3 Đôi Nữ 12-13 13 Thua Trận 10 Vs Thua Trận 11
Chung kết Đôi Nữ 12-13 14 Thắng Trận 10 Vs Thắng Trận 11
Đơn Nam TH 15 TH Lê Lợi Vs TH Cửa Nam 1
Đơn Nam TH 16 TH Hưng Dũng 2 Vs TH Bến Thủy
Đơn Nam 12-13 tuổi 17 THCS Lê Mao Vs THCS Nghi Phú
Đơn Nam 12-13 18 THCS Trung Đô Vs THCS Đội Cung
Đơn Nam TH 19 TH Trường Thi Vs TH Hà Huy Tập 2
Đơn Nam 12-13 20 THCS Hà Huy Tập Vs THCS Hồng Sơn
Đơn Nam 12-13 21 THCS Trường Thi Vs THCS Quán Bàu
Đơn Nam TH 22 Thắng Trận 15 Vs Thắng Trận 16
Đơn Nam  12-13 23 Thắng Trận 17 Vs Thắng Trận 18
Đơn Nam TH 24 Thắng Trận 19 Vs TH Hồng Sơn
  Đơn Nam 12-13 25 Thắng Trận 20 Vs Thắng Trận 21
 
Sáng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Tranh Giải 3 Đơn Nam TH 26 Thua Trận 22 Vs Thua Trận 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 giờ 30’
Tranh Giải 3 Đơn Nam 12-13 27 Thua Trận 23 Vs Thua Trận 25
Chung kết Đơn Nam TH 28 Thắng Trận 22 Vs Thắng Trận 24
Chung kết Đơn Nam 12-13 29 Thắng Trận 23 Vs Thắng Trận 25
Đơn Nữ TH 30 TH Lê Lợi Vs TH Hà Huy Tập 2
Đơn Nữ TH 31 TH Hưng Bình Vs TH Bến Thủy
Đơn Nữ 12-13 32 THCS Hưng Dũng Vs THCS HecMan
Đơn Nữ 12-13 33 THCS Hà Huy Tập Vs THCS Nghi Kim
Đơn Nữ TH 34 TH Hưng Dũng 1 Vs TH Lê Mao
Đơn Nữ TH 35 TH Hưng Dũng 2 Vs TH Trung Đô
Đơn Nữ 12-13 36 THCS Đặng Thai Mai Vs THCS Hồng Sơn
Đơn Nữ 12-13 37 THCS Cửa Nam Vs THCS Lê Lợi
Đơn Nữ TH 38 Thắng Trận 30 Vs Thắng Trận 31
Đơn Nữ 12-13 39 Thắng Trận 32 Vs Thắng Trận 33
Đơn Nữ TH 40 Thắng Trận 34 Vs Thắng Trận 35
Đơn Nữ 12-13 41 Thắng Trận 36 Vs Thắng Trận 37
Tranh Giải 3 Đơn nữ TH 42 Thua Trận 38 Vs Thua Trận 40
Tranh Giải 3 Đơn nữ 12-13 43 Thua Trận 39 Vs Thua Trận 41
Chung Kết Đơn nữ TH 44 Thắng Trận 38 Vs Thắng Trận 40
Chung Kết Đơn nữ 12-13 45 Thắng Trận 39 Vs Thắng Trận 41
Đôi Nam Nữ TH 46 TH Lê Mao Vs TH Hà Huy Tập 2
Đôi Nam Nữ TH 47 TH Trung Đô Vs TH Hưng Dũng 2
Đôi Nam Nữ 12-13 tuổi 48 THCS HecMan Vs THCS Nghi Kim
Đôi Nam Nữ 12-13 tuổi 49 Đại học Vinh Vs THCS Lê Lợi
Tranh Giải 3 Đôi Nam Nữ TH 50 Thua Trận 46 Vs Thua Trận 47
Tranh Giải 3 Đôi Nam Nữ 12-13 51 Thua Trận 48 Vs Thua Trận 49
Chung Kết Đôi Nam Nữ TH 52 Thắng Trận 46 Vs Thắng Trận 47
Chung Kết Đôi Nam Nữ 12-13 53 Thắng Trận 48 Vs Thắng Trận 49
Chiều
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Chung Kết Đôi Nam THPT 54 THPT Phan Bội Châu Vs Đại học Vinh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 giờ
Chung Kết Đôi Nam Nữ THPT 55 THPT Phan Bội Châu Vs THPT Huỳnh Thúc Kháng
Đơn Nam THPT 56 THPT Huỳnh Thúc Kháng Vs THPT Hà Huy Tập
Đơn Nam THPT 57 THPT Phan Bội Châu Vs THPT Lê Viết Thuật
Tranh Giải 3 Đơn Nam THPT 58 Thua Trận 56 Vs Thua Trận 57
Chung Kết Đơn Nam THPT 59 Thắng Trận 56 Vs Thắng Trận 57
Đơn Nữ THPT 60 THPT Huỳnh Thúc Kháng Vs THPT Hà Huy Tập
Chung Kết Đơn Nữ THPT 61 Thắng Trận 60 Vs THPT Phan Bội Châu
Đôi Nam 14-15 62 THCS Lê Lợi Vs THCS Hưng Bình
Đôi Nam 14-15 63 THCS Trường Thi Vs THCS Hồng Sơn
Tranh Giải 3 Đôi Nam 14-15 64 Thua Trận 62 Vs Thua Trận 63
Chung Kết Đôi Nam 14-15 65 Thắng Trận 62 Vs Thắng Trận 63
Đôi Nữ 14-15 66 THCS Lê Lợi Vs THCS Hồng Sơn
Chung Kết Đôi nữ 14-15 67 Thắng Trận 66 Vs THCS Hưng Bình
Chung Kết Đôi Nam Nữ 14-15 68 THCS Lê Lợi Vs THCS Hà Huy Tập
 
Sáng
 
 
 
 
17
Đơn Nam 14-15 69 THCS Hồng Sơn Vs THCS Hưng Bình
Đơn Nam 14-15 70 THCS Trường Thi Vs THCS Hưng Dũng  
 
 
 
 
 
 
7 giờ 30’
Đơn Nam 14-15 71 THCS Lê Lợi Vs THCS Nghi Phú
Đơn Nam 14-15 72 THCS Bến Thủy Vs Đại học Vinh
Đơn Nam 14-15 73 Thắng Trận 69 Vs Thắng Trận 70
Đơn Nam 14-15 74 Thắng Trận 70 Vs Thắng Trận 71
Tranh Giải 3 Đơn Nam 14-15 75 Thua Trận 73 Vs Thua Trận 74
Chung Kết Đơn Nam 14-15 76 Thắng Trận 73 Vs Thắng Trận 74
Đơn Nữ 14-15 77 THCS Lê Lợi Vs THCS Hà Huy Tập
Đơn Nữ 14-15 78 THCS Hưng Dũng Vs THCS Hưng Bình
Đơn Nữ 14-15 79 Thắng Trận 78 Vs THCS Hồng Sơn
Tranh Giải 3 Đơn Nữ 14-15 80 Thua Trận 77 Vs Thua Trận 79
Chung Kết Đơn Nữ 14-15 81 Thắng Trận 77 Vs Thắng Trận 79
 
 
 
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017.
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
(Thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2017)
Ngày Thời gian Nội dung Cặp thi đấu Mã số Trận Kết quả
 
Chiều 16/12
14:00 Nữ THCS  
Hưng Lộc– Hưng Chính
T1  
  Nam THCS  
Hưng Lộc  –  Nghi Ân
T2  
  Nam THCS  
Lê Lợi  – Hồng Sơn
T3  
 
Sáng 17/12
7:30 Nữ THCS  
Nghi Đức   –   Thắng T1
CK  
  Nam THCS  
Thua T2    – Thua T3
Tranh HCĐ  
  Nam THCS  
Thắng T2  –   Thắng T3
CK  
 
Chiều 17/12
14:00 Nam THPT Nội Trú   –   Nội Trú 2 CK  
 
                                              BAN TỔ CHỨC
 
 
 
                                                                                   
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017.
LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐÁ CẦU
 TIỂU HỌC HKPĐ THÀNH PHỐ VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
(Thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2017)
SÂN 1
Ngày Nội Dung Trận Trường Gặp Trường Thời gian
15/12   1 Bến Thủy vs Nghi Đức 14h00
Chiều   2 Lê Lợi vs Hà Huy Tập 1 14h45
    3 Trung Đô vs Lê Mao 15h30
  Đơn Nam 4 Hưng Dũng 2 vs Hà Huy Tập 2 16h15
16/12   5 TK1 Thắng 1 vs Thắng 2 7h30
Sáng   6 TK2 Thắng 3 vs Thắng 4 8h15
    7 BK Thua 5 vs Thua 6 9h00
    8 CK Thắng 5 vs Thắng 6 9h45
Chiều   9 Hà Huy Tập 2 vs Hà Huy Tập 1 14h00
  Đơn Nữ 10 Hưng Dũng 2 vs Lê Mao 14h45
    11 Thắng 9 vs Hưng Dũng 1 15h30
    12 Thắng 10 vs Lê Lợi 16h15
17/12 Đơn Nữ 13 BK Thua 11 vs Thua 12 7h30
Sáng   14 CK Thắng 11 vs Thắng 12 8h30
  Đôi Nam 15 Hưng Dũng 2 vs Hà Huy Tập 2 9h30
    16 Lê Lợi vs Bến Thủy 10h30
Chiều Đôi Nam 17 BK Thua 15 vs Thua 16 14h00
    18 CK Thắng 15 vs Thắng 16 15h00
  Đôi Nữ 19 Hưng Dũng 2 vs Hà Huy Tập 2 15h45
    20 CK Thắng 19 vs Lê Lợi 16h45
18/12 Đôi Nam nữ 21 Lê Lợi vs Hưng Dũng 2 7h30
Sáng   22 CK Thắng 21 vs Hà Huy Tập 2 8h30
 
                                   
LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐÁ CẦU
 THCS- HKPĐ THÀNH PHỐ VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
(Thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2017         
SÂN 2
Ngày Nội Dung Trận Trường Gặp Trường Thời gian
15/12   1 Trung Đô vs Bến Thủy 14h00
Chiều Đơn Nam 2 Hưng Dũng vs Hưng Bình 14h45
    3 Hà Huy Tập vs Lê Lợi 15h30
    4 Hưng Chính vs Hồng Sơn 16h15
16/12   5 TK1 Thắng 1 vs Thắng 2 7h30
Sáng Đơn Nam 6 TK2 Thắng 3 vs Thắng 4 8h15
    7 BK Thua 5 vs Thua 6 9h00
    8 CK Thắng 5 vs Thắng 6 9h45
Chiều   9 Lê Lợi vs Hưng Chính 14h00
  Đơn Nữ 10 Hà Huy Tập vs Nghi Ân 14h45
    11 Quang Trung vs Hưng Bình 15h30
    12 Đội Cung vs Bến Thủy 16h15
17/12   13 TKthắng 9 vs Thắng10 7h30
Sáng Đơn Nữ 14 TK thắng 11 vs Thắng 12 8h30
    15 BK Thua 13 vs Thua 14 9h30
    16 CK Thắng 13 vs Thắng 14 10h30
Chiều   17 Đội Cung vs Hưng Chính 14h00
    18 Hà Huy Tập vs Trung Đô 15h00
  Đôi Nam 19 BK Thua 17 vs Thua 18 15h45
    20 CK Thắng 17 vs Thắng 18 16h45
18/12   21 Trung Đô vs Trường Tộ 7h30
Sáng Đôi Nữ 22 Hưng Chính vs Hà Huy Tập 8h30
    23 BK Thua 21 vs Thua 22 9h30
    24 CK Thắng 21 vs Thắng 22 10h30
Chiều   25 Hưng Chính vs Hà Huy Tập 14h00
  Đôi Nam Nữ 26 Trung Đô vs Đội Cung 15h00
    27 BK Thua 25 vs Thua 26 16h00
    28 Ck Thắng 25 vs Thắng 26 17h00
19/12   29 Trung Đô vs Hà Huy Tập 7h30
Sáng Đội ba nam 30 Hưng Chính vs Đội Cung 8h30
    31 BK Thua 29 vs Thua 30 9h30
    32 CK Thắng 29 vs Thắng 30 10h30
Chiều   33 Đội Cung vs Trung Đô 14h00
  Đội ba nữ 34 Hà Huy Tập vs Cửa Nam 15h00
    35 BK Thua 33 vs Thua 34 16h00
    36 Ck Thắng 33 vs Thắng 34 17h00
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐÁ CẦU
THPT- HKPĐ THÀNH PHỐ VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
(Thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2017
SÂN 3
Ngày Nội Dung Trận Trường Gặp Trường Thời gian
15/12   1 Đại Học Vinh vs Lê Viết Thuật 14h00
Chiều Đơn Nam 2 Hà Huy Tập vs Phan Bội Châu 14h45
    3 BK Thua 1 vs Thua 2 15h30
    4 CK Thắng 1 vs Thắng 2 16h15
16/12 Đơn Nữ 5 H.Thúc Kháng vs Phan Bội Châu 7h30
Sáng   6 CK Thắng 5 vs Đại Học Vinh 8h15
  Đôi nam 7 Dân Tộc NT2 vs Hà Huy Tập 9h00
  Đôi nữ 8 Dân Tộc NT2 vs Đại Học Vinh 9h45
Chiều Đội ba nam 9 Lê Viết Thuật vs H.Thúc Kháng 14h00
  Đội ba nữ 10 Dân Tộc NT2 vs Đại Học Vinh 15h00
                                                           
                                                                                                            BAN TỔ CHỨC
 
 
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017.
LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
 
TT Ngày Nội dung Thời gian thi đấu Địa điểm
1 Chiều 15/12/2017  
Thi đấu THPT Nam, Nữ
13h45p Trường THCS Đặng Thai Mai
2 Sáng
16/12/2017
 
Thi đấu vòng loại Nữ THCS
7h15p Trường THCS Đặng Thai Mai
3 Chiều 16/12/2017 Thi đấu vòng loại Nam THCS 13h45p Trường THCS Đặng Thai Mai
4 Sáng
17/12/2017
Thi đấu tứ kết, bán kết Nam, Nữ THCS 7h15p Trường THCS Đặng Thai Mai
5 Chiều 17/12/2017 Thi đấu chung kết Nam, Nữ THCS 13h45p Trường THCS Đặng Thai Mai
                                                                                                BAN TỔ CHỨC
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017.
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN VOVINAM
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU
15/12
14 giờ
*Thi đấu các nội dung biễu diễn cấp THCS:
 - Song luyện 1 (Nam)
 • Tinh hoa kiếm ( nam),
 • Tứ trụ Quyền(Nam)
 • Tinh hoa Kiếm( Nữ),
 • Long hổ Quyền( Nữ)
* Các trận đấu bán kết các hạng cân đối kháng THCS:
- 42kg,45,48,51, (Nam)
- 42kg, 51kg ( Nữ)
Cấp THPT:  Long hổ quyền (Nữ)
Nhà đa năng trường THCS Hà Huy Tập
SÁNG
16/12
7 giờ 30’
 
- Chung kết các hạng cân đối kháng
 
Nhà đa năng trường THCS Hà Huy Tập
 
 
Lưu ý:Đúng 13h – 13h30’  ngày 15/12/2017 sẽ cân  chính thức các vận động Viên Thi Đấu Đối Kháng Nam và Nữ
                Vì vậy yêu cầu các trưởng đoàn của các đơn vị chú ý đưa vận động viên của mình đến để cân. Nếu sau thời gian thì VĐV đó sẽ bị loại. VĐV cùng hạng cân đó thắng kỹ thuật.
 • Nếu Trong thời gian thi đấu Vận động Viên của đơn vị nào đến chậm  5’ sau khi gọi tên thì VĐV đó sẽ bị loại.
BAN TỔ CHỨC
UBND THÀNH PHỐ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC HKPĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                     Vinh, ngày 14 tháng 12 năm 2017.
LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH
 HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG  TP. VINH LẦN THỨ 15 NĂM 2017
Buổi chiều 15/12/2017:
Thời gian Nội dung Giới tính Vòng thi Ghi chú
14h00 100m THCS Nữ Loại  
14h00 Nhảy cao THCS Nữ Chung kết  
14h20 100m THCS Nam Loại  
14h40 100m THPT Nữ Loại  
14h50 100m THPT Nam Loại  
14h50 Nhảy cao THCS Nam Chung kết  
15h00 800m THPT Nữ Chung kết  
15h10 800m THPT Nam Chung kết  
15h25 100m THCS Nữ Chung kết  
15h35 100m THCS Nam Chung kết  
15h40 Nhảy cao THPT Nữ Chung kết  
15h45 100m THPT Nữ Chung kết  
15h55 100m THPT Nam Chung kết  
16h30 Nhảy cao THPT Nam Chung kết  
Buổi sáng 16/12/2017:
Thời gian Nội dung Giới tính Vòng thi Ghi chú
8h00 200m THCS Nữ Chung kết  
8h20 200m THCS Nam Chung kết  
8h40 200m THPT Nữ Chung kết  
8h50 200m THPT Nam Chung kết  
9h10 800m THCS Nữ Chung kết  
9h30 1.500m THCS Nam Chung kết  
9h50 1.500m THPT Nữ Chung kết  
10h00 1.500m THPT Nam Chung kết  
Buổi chiều 16/12/2017:
Thời gian Nội dung Giới tính Vòng thi Ghi chú
14h00 400m THCS Nữ Chung kết  
14h00 Nhảy xa THPT Nữ Chung kết  
14h20 400m THCS Nam Chung kết  
14h40 400m THPT Nữ Chung kết  
14h50 400m THPT Nam Chung kết  
15h00 Nhảy xa THPT Nam Chung kết  
15h10 3000m THPT Nữ Chung kết  
15h30 5000m THPT Nam Chung kết  
 
 
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNGĐÁ
HKPĐ THÀNH PHỐ VINH LẦN THỨ 15  NĂM 2017
(Thời gian từ ngày 15/12 đến ngày 17/12/2017)
NGÀY NỘI DUNG TRẬN TRƯỜNG GẶP TRƯỜNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
CHIỀU
15
 
NAM THCS
 
1 ĐẶNG THAI MAI VS LÊ LỢI
 
15 GIỜ HECMANR
2 HƯNG BÌNH VS CỬA  NAM
 
16 GIỜ HECMANR
SÁNG
 
 
16
 
 
 
NAM TH
NỮ THCS
NỮ THPT
3 CỦA NAM VS HÀ HUY TẬP 2
 
 
7 GIỜ 30’
LÊVIẾT THUẬT
4 NGHI LIÊN VS QUANG TRUNG
 
LÊ VIẾT THUẬT
5 VINH TÂN VS NGHI ĐỨC
 
 
8 GIỜ 30’
 LÊ VIẾT THUẬT
6 HƯNG LỘC VS NGHI ĐỨC
 
 LÊ VIẾT THUẬT
7 LÊ VIẾT THUẬT VS NG. TRƯỜNG TỘ
 
9 GIỜ 30’ LÊ VIẾT THUẬT
CHIỀU
16
 
NAM THCS
8 CHUNG KẾT ( Thắng 1 - Thắng 2)
 
15 GIỜ HECMANR
9 TRANH GIẢI 3 ( Thua 1 - Thua 2)
 
16 GIỜ
 
HECMANR
 
 
SÁNG
 
17
 
 
NAM TH
NỮ THCS
10 CHUNG KẾT TH ( Thắng 1 - Thắng 2)
 
 
7 GIỜ 30’
 
 LÊ VIẾT THUẬT
11 CHUNG KẾT THCS ( Thắng 1 - Thắng 2)  
 LÊ VIẾT THUẬT
12 TRANH GIẢI 3 TH( Thua 1 - Thua 2)
 
 
8 GIỜ 30’
 
LÊ VIẾT THUẬT
13 TRANH GIẢI 3 THCS( Thua 1 - Thua 2)
 
 
 LÊ VIẾT THUẬT
 
   BAN TỔ CHỨCHKPĐ
Ghi chú: Thời gian thi đấu chỉ là dự kiến tùy thuộc vào số lương VĐV tham dự giải.
                                                                     BAN TỔ CHỨC HKPĐ
 
 

Tác giả bài viết: Hoàng Minh Lương

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

 •   DANH MỤC CHÍNH
 •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây