Đề thi chọn học sinh giỏi trường môn Địa lý 10 năm học 2017 - 2018

Thành viên: Nguyễn Bá Kiên  |   Bài viết: 35 |  Thứ ba - 17/04/2018 00:09
Đề chính thức
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN  TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG LỚP 10
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: ĐỊA LÍ
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I(5,0 điểm)
    1.Trình bày chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả của nó.
    2. Hãy cho biết: khái niệm, nguyên nhân và phạm vi phân bố của Gió Mùa? Ở Việt Nam, Gió Mùa hoạt động như thế nào?
Câu II( 5,0 điểm)
    1.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất? Trình bày sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất?
    2. Con người có những tác động tích cực và tiêu cực đến quá trình hình thành Đất như thế nào? Cần có giải pháp gì để khắc phục tình trạng cát biển ngày càng lấn sâu vào đất liền ở vùng ven biển Miền Trung nước ta?
Câu III( 5,0 điểm)
    1. Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
    2. Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển,việc đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính là phương châm đúng nhưng không dễ thực hiện?
Câu IV(5,0 điểm)
Cho bảng số liệu: Số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta giai đoạn                    1970-2009
   Năm      Số dân(triệu người)            Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên(%)
   1970                    41,0                                 3,2
   1979                    52,5                                 2,5
   1989                    64,4                                 2,1
   1999                    76,3                                 1,4
   2005                    83,1                                 1,3
   2009                    85,8                                 1,2
    1.Vẽ biểu đồ kết hợp (đường và cột) thể hiện sự thay đổi số dân và tỉ suất gia tăng   dân số tự nhiên của nước ta giai đoạn 1970-2009.
    2.Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra những nhận xét cần thiết.
 
                                                    .......HẾT......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP                       ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG
                                                                                  MÔN: ĐỊA LÝ 10 ( NĂM HỌC 2017-2018)
CÂU HỎI                        NỘI DUNG CHÍNH ĐIỂM
Câu I
(5,0 điểm)
1.Trình bày chuyển động tự quay quanh trục của trái Đất và các hệ quả của nó:
a.Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ:
-TĐ chuyển động tự quay quanh trục theo hướng ngược chiều kim đồng hồ( Tây=> Đông)
-Trong khi TĐ chuyển động tự quay,trục TĐ luôn nghiêng và không đổi phương với mp quỹ đạo 1 góc không đổi là 66 o 33’
-Thời gian TĐ quay hết 1 vòng quanh trục là 1 ngày đêm( 24 h) 23h56’4’’
b.Các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của TĐ:
- Sự luân phiên ngày đêm
   Do TĐ có hình cầu,TĐ lại chuyển động tự quay quanh trục nên ngày và đêm luân phiên nhau.
- Giờ trên trái Đất và Đường chuyển ngày quốc tế
+Giờ trên TĐ( giờ địa phương,giờ múi,giờ quốc tế)…
+Đường chuyển ngày quốc tế: là đường 180 o Đ giữa TBD…
- Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể
+Do lực tác động là lực Côriolit
+ Mọi vật thể trên bề mặt TĐ khi chuyển động đều bị lệch hướng so với ban đầu (…)
2.  Khái niệm, nguyên nhân và phạm vi phân bố của gió mùa?Ở Việt Nam, gió mùa hoạt động như thế nào:
* KN: Gió mùa là gió thổi theo mùa,hai mùa gió trong năm trái ngược nhau về hướng và tính chất.
* Nguyên nhân: Do sự nóng lên hay lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa
* Phạm vi hoạt động của gió mùa:
-Đới nóng: Nam Á, ĐNA, Đông Phi, Đông Bắc Ôxtraylia
-Vĩ độ trung bình: phía đông TQ, Đông Nam LBN, Đông Nam Hoa Kỳ.
* Hoạt động của gió mùa ở VN:
- Gió mùa mùa Đông( Thời gian, hướng, phạm vi, tính chất)…
- Gió mùa mùa Hạ ( Thời gian, hướng, phạm vi, tính chất)…
 
 
(3,0 đ)
 
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
 
( 2,0 đ)
 
0,5
 
0,5
 
0,5
 
 
0,5
Câu II
(5,0 điểm)
1) a. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ không khí
+ Vĩ độ địa lí: Nhìn chung càng lên vĩ độ cao nhiệt độ trung bình năm càng giảm; càng lên vĩ độ cao biên độ nhiệt năm càng lớn.
+ Lục địa và đại dương: Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở các lục địa; đại dương có biên độ nhiệt độ năm nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt độ năm lớn.
+ Địa hình: Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm; nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng phơi của sườn núi.
  b. Trình bày sự phân bố nhiệt độ  không khí trên Trái Đất.
+ Phân bố theo vĩ độ địa lí
+ Phân bố theo lục địa đại dương
+ Phân bố theo địa hình.
 
2) Con người có những tác động tích cực và tiêu cực đến quá trình hình thành Đất như thế nào?Cần có giải pháp gì để khắc phục tình trạng cát biển ngày càng lấn sâu vào đất liền ở vùng ven biển Miền trung nước ta?
* Tác động của con người đến quá trình hình thành Đất:
- Tích cực: Bón phân,cải tạo đất,cày bừa xới xáo,trồng rừng,…
- Tiêu cực: phá rừng,hệ số sử dụng cao,ô nhiễm môi trường
* Giải pháp khắc phục tình trạng cát biển lấn sâu vào đất liền ở vùng ven biển miền Trung: Trồng rừng phòng hộ, làm đê biển để chắn gió, chắn sóng…
(1,5)
 
0,5
 
0,5
 
 
 
0,5
 
 
 
(1,5)
CâuIII
(5,0 điểm)
1.Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
- Đất đai: là cơ sở tự nhiên đầu tiên ảnh hưởng đến sx NN.Quỹ đất,tính chất và độ phì của đất ảnh hưởng đến quy mô,cơ cấu và sự phân bố các lợi cây trồng,vật nuôi.
- Khí hậu và nước: ảnh hưởng mạnh đến việc xác định cơ cấu cây trồng,tính mùa vụ,khả năng xen canh,tăng vụ và tính hiệu quả của sxNN.
- Sinh vật:Vừa là cơ sở để thuần dưỡng và tạo nên các giống cây trồng,vật nuôi.các đồng cỏ là cơ sở thức ăn cho ngành chăn nuôi gia súc.
2.Tai sao ở phần lớn các nước đang phát triển,việc đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính là phương châm đúng nhưng không dễ thực hiện?
* Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành sx chính ở các nước đang phát triển là phương châm đúng, vì:
-Chăn nuôi cung cấp nguồn thực phẩm giàu đạm(thịt,trứng,sữa)
-Cung cấp nguyên liệu cho CNCB và CNsx HTD
-Cung cấp hàng XK
-Tận dụng phụ phẩm của trồng trọt,cung cấp sức kéo,tạo việc làm,…
* Không dễ thực hiện vì:
-Cơ sở thức ăn chưa đảm bảo( lương thực,đồng cỏ ,thức ăn qua chế biến,…)
-Thiếu vốn ,trình độ KHKT kém
-Dịch vụ thú y chưa phát triển,thị trường chưa ổn định,…
 
 
( 1,5 đ)
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,5
 
 
(3,5 đ)
 
 
 
 
0,5
0,5
0,5
0,5
 
0,5
 
0,5
0,5
Câu IV
( 5,0 điểm)
1.Vẽ biểu đồ:
-Yêu cầu: Vẽ biểu đồ kết hợp( cột,đường).Các biểu đồ khác không cho điểm.
-Đúng tỉ lệ,đầy đủ thông tin
-Có chú giải,có tên biểu đồ( nếu thiếu 1 trong các yếu tố trừ 0,25 đ)
2.Nhận xét:
Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta có sự thay đổi trong giai đoạn 1970-2009:
-Số dân có xu hướng tăng nhanh(DC),nhưng không đều qua các gđ(DC)
-Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giam (DC)
(3,0 đ)
 
 
 
 
(2,0 đ)
1,0
 
0,5
 
0,5
Tổng   10,0 đ
 
 
 

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHƯƠNG THÚY

Nguồn tin: Nhóm Địa lý -Tổ Tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Các tin khác

  •   DANH MỤC CHÍNH
  •   LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây